Lönerna ökar

Reallönerna fortsätter att öka men löneskillnader mellan män och kvinnor och arbetare och tjänstemän är fortsatt stora. Det visar LOs lönerapport för 2016. Under 2015 ökade reallönerna med drygt 2 procent för såväl arbetare som tjänstemän. I rapporten konstateras att reallönerna ökat nästan varje år de senaste 20 åren.