Löfstrand utreder SMS-lån

Civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand har fått i uppdrag att utreda snabblån och föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

De obetalda snabblånen har ökat markant. Kronofogdens statistik visar att det 2014 inkom 56 641 snabblåneärenden till Kronofogden. Det är en ökning med nästan 7 500 ärenden jämfört med 2013, vilket motsvarar en ökning med 15 procent.

Snabb ökning

Sedan snabblånen infördes 2006 befinner sig nu antalet inkomna ansökningar om obetalda snabblån på en toppnivå.

– Målet måste vara att antalet sms-lån minskar kraftigt, särskilt vad gäller utsatta människor som idag kan tvingas att låna i ren desperation, kommenterar Johan Löfstrand.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.