• Vid prisutdelningen deltog Jörgen Svärd, VD Utsikt Bredband, Anders Jonsson, VD Tekniska Verken, kommunalrådet Muharrem Demirok och Fredrik Eriksson, IT-strateg Linköping kommun. Foto: Denny Lorentzen
  • Vice vd och vd i Utsikt kan känna sig nöjda med utmärkelsen. Foto: Tommy Pettersson

Linköping bäst i Skandinavien

Linköping är bäst i Skandinavien på bredband. Det är telekomföretaget Telenor som har gjort en omfattande undersökning av de 43 största kommunerna i Sverige, Danmark och Norge.

I en sammanvägning av att erbjuda fasta fibernät, mobila nät och digitala tjänster kommer Linköping på första plats i hela Skandinavien.

Bra på spårfräsning

Det är analysföretaget Nexia som på uppdrag av operatören Telenor gått igenom de 43 största skandinaviska kommunerna och undersökt i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och underlättar byggandet av nödvändig IT-infrastruktur. En rad parametrar har vägts samman och bildar ett index.

– Vi är naturligtvis jätteglada över det här priset.

Vi har arbetat en längre tid, i drygt 20 år med bredbandsutbyggnaden och nu får vi ett kvitto på var vi står eftersom vi kom högst upp på rankingen, säger Jörgen Svärd vd på Utsikt Bredband som var med i Stockholm och tog emot utmärkelsen och berättar att man bland annat fått erkännandet tack vare vissa produktionsmetoder.

– Vi har använt av oss den nya tekniken, spårfräsning, vilket innebär att man slipper gräva upp hela gator och då blir det ju mindre störningar i trafiken.

Bäst på det digitala

I motiveringen till vinsten står att ”Vissa städer är bättre förberedda inför en digital framtid än andra, till de främsta hör de tre finalisterna, vinnaren Linköping, tvåan Västerås och trean Kristiansand i Norge.”

– Det känns både hedrande och roligt att vårt arbete uppmärksammas på det här viset. Det visar att den väg vi, i likhet med många andra kommuner, har valt är rätt. Dvs att vi erbjuder öppna och konkurrensneutrala stadsnät, där vi inte bara har ett fibernät utan även är kommunikationsoperatör, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken.

– Linköping är känt för att ligga långt framme i IT-frågor och vi har ett näringsliv som speglar det. För att kunna behålla och utveckla den positionen krävs det att både företag och privatpersoner får tillgång till bredband och alla de samhällstjänster som möjliggörs genom detta. Det är i förlängningen en viktig demokratifråga, säger Lena Micko, tillträdande kommunstyrelseordförande i Linköpings kommun.

Telenor ger uppdraget

Nordic Broadband City Index är en undersökning som genomförs av Nexia International på uppdrag av Telenor. Undersökningen omfattar de 43 största kommunerna i Sverige, Norge och Danmark. Kommunerna bedöms utifrån en rad kriterier som alla har sin utgångspunkt i invånarnas möjlighet att ta del av digitala tjänster. Något som blir allt viktigare i takt med att allt fler tjänster som behövs för att leva ett liv eller driva ett företag digitaliseras. Den kommun som sammanvägt utifrån samtliga kriterier får högst poäng utses till vinnare. Denna gång blev Linköping etta, tätt följt av Västerås och norska Kristiansand.