• Eva och Peter Lindstén tog elcykeln till byggarbetsplatsen. Foto: Tommy Pettersson
  • Hela gänget från Åhlin & Ekeroth Byggnads funderar tillsammans med Peter Lindsten och Jonas Kellerman var "Lådan" ska placeras. Foto: Tommy Pettersson
  • Arkeolog Marita Sjölin från statens historiska museer pekar var den forntida gården från yngre stenåldern låg. Foto: Tommy Pettersson

Lindstén bygger klimatvänligt

Snart kommer vi att få uppleva Linköpings första flerbostadshus byggt i massivt trä. Det finns dock en hake - för ungefär 5 000 år sedan byggdes under den yngre stenåldern två gårdar, förmodligen av trä och förmodligen av flerbostadskaraktär, men det är i dagsläget osäkert eftersom arkeologerna nyligen plockat bort fynden för fortsatt analys.

Lindsténs Fastigheter har sedan tidigare blivit utsett till Årets Miljöföretag i Linköping av Linköpings Miljönätverk och nu fortsätter man i samma anda i byggprojektet Valla Berså i Johannesborgsparken.

Satsar på miljön

Lindsténs med sina entreprenörer tog i går ett första spadtag tillsammans med alla andra som är inblandade i projektet: kommun, konsulter, arkitekt, arkeologer och grannar.

– Valla Berså kommer att erbjuda 69 hyreslägenheter om 1 till 3 rum och kök. Det kommer också att finnas butikslokaler i gatuplan.Vår vision med projektet att i god byggmästartradition och med stort ansvar bidra till att skapa ett hållbart boende för människor som är medvetna om hållbarhet och miljö, berättar vd Eva Lindstén och fortsätter:

– Vi vann den kommunala tävlingen/upphandlingen och det skapade förutsättningarna för vår byggnation, vilket bland annat har inneburit att vi inte har tagit hela parken i anspråk. Parken ska även rustas upp av kommunen så småningom.

Cirkelformad byggnad

Huset som ska byggas är utformat som en cirkelformad byggnad av massivträ, från stomme till fasad, med en inre gård som vetter mot Johannesborgsparken.

– Projektet rymmer flera miljösmarta lösningar såsom geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket samt egen bilpool och elcykelpool. Det blir ett sunt och energisnålt hus, säger Peter Lindstén som är den stora inspiratören med ett miljötänkande i fokus sedan ett tjugotal år tillbaka.

– Målet är att byggnaden skall klara ett energikrav på under 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år när det är i drift. Huset ska leva upp till Nära Noll Energihus. Huset byggs i massivträ som är en förnyelsebar resurs som binder koldioxid. Byggnaden beräknas binda cirka 2000 ton koldioxid.

Om Valla Berså:

Miljötänkande

Målet är att byggnaden skall klara ett energikrav på under 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år när det är i drift. Huset ska leva upp till Nära Noll Energihus, Miljöbyggnad och Sunda Hus.

Solceller Huset kommer att ha solceller på taket.

Den energi dessa tillvaratar kommer att förse huset med el beräknat till ca 60 000 kWh per år.

Geoenergi

Tio långa och smala borrhål om totalt 2300 meter kommer att bidra till byggnadens uppvärmning genom värme direkt ur berggrunden, så kallad geoenergi. Sommartid kommer systemet ge motsatt verken när tilluften till lägenheterna kyls genom frikyla från berggrunden.