• Platschef Daniel Johansson, projektledare Maria Hedberg, Maria Brahim från Botrygg,rektor Cecilia Person,Lars Rejdnell BOU,Anders Mäki från LHC,, Maria Lindström från LFC, Johan Fredriksson från LIBK,Patrik Olsson från RP, Christer Gunnarsson stod bakom spadarna i någon ordning. Foto: Tommy Pettersson
  • Vandringen från Stångebro till Linköping Arena har påbörjats. Foto: Tommy Pettersson
  • Anders Mäki från LHC och rektor Cecilia Person från Barn- och Ungdomsavdelningen samtalar om den nya högstadieskolan. Foto: Tommy Pettersson

LHC bygger vidare

Från Stångebro till Linköping Arena

När det första spadtaget togs för en ny högstadieskola i Linköping Arena kan man med rätta påstå att, idrotten och framförallt LHC, påbörjade ännu en ny resa in i samhället.

I och med detta spadtag för skolan fortsätter också byggnationen på Linköpings arena och där med kan den anses bli färdig 2016. Den felande länken är snart på plats utformad som en idrottsprofilerad skola som ska stå klar till hösten nästa år.

Idrott och hälsa

Botrygg har drivit arenaprojektet en längre tid och efter en markanvisningstävling som Linköpings kommun utlyste under våren 2015 blev det klart att högstadieskolan kommer att byggas på arenans södra del mot Norrköpingsvägen.

Skolan, som kommer ha plats för 300-400 elever och den byggs av Botrygg och hyrs sedan av Linköpings kommun. I huvudsak kommer högstadieskolan bestå av undervisningslokaler, övriga ytor såsom gymnastikhall och matsal planeras att användas på intilliggande Anders Ljungstedts Gymnasium.

Det var Fredrik Emvall, som bemyndigat ombud för LHC som lämnade in en ansökan om att få bedriva grundskoleverksamhet till Skolverket/Skolinspektionen. I ansökan angavs några lokaliseringsalternativ, alla placerade i Stångebro, tidigare benämnt Kallerstadsområdet och plötsligt tog planerna på en fortsatt utbyggnad av arenan fart.

Skapa en idrottskultur

Den nya högstadieskolan ges en idrottsprofil där eleven har möjlighet att lägga extra fokus på bland annat fotboll, ishockey, handboll eller innebandy. Detta märktes vid det första spadtaget där en rad av Linköpings elitklubbar kommer att fanns representerade. En nöjd Anders Mäki från LHC fanns på plats för att börja gräva grunden för alla idrotters högstadieskola. Även profiler som Maria Lindström från LFC, Johan Fredriksson från LIBK, Patrik Olsson från RP jobbade med spadarna.

– Vi har hållit på med elitidrott i över femton år och börjar nu att fundera lite och jämföra oss med andra klubbar. Vi är faktiskt lite avundsjuka på en del andra SHL klubbar som till exempel Skellefteå som lyckats att bygga en idrottskultur i sina kommuner. Det är ju ingen hemlighet att vi inte har någon jättestark idrottskultur i Linköping och det kanske går att ändra på med bland annat idrottsprofiler i skolan, säger Anders Mäki klubbdirektör i LHC vidare.

– Utbildning är oerhört viktig för alla och även för elitidrottare. När den aktiva delen är kar är det bra om man har en bra utbildning och en karriär att gå till. Det är dessutom bara en av hundra idrottsutövare som kan leva på sin idrott och därför är det extra viktigt att tänka på sin civila karriär. Skolan kan börja att bygga en idrottskultur i Linköping med idrottens värderingar som grund. Man ska sköta sin skolgång, lära sig att planera och i övrigt vistas i en drivande miljö.

Stort företag

Linköping Hockey Club bildades 1976 ur BK Kentys ishockeysektion och har sedan dess utvecklats från en idrottsklubb till ett mångmiljonföretag med olika grenar som växer från hockeyträdet. Förutom moderföreningen finns ett antal dotterbolag i LHC s varumärke. Ekonomiskt har klubben utvecklats från en intäkt på cirka 16 miljoner kronor 1999 till cirka 160 miljoner idag.

Ambitionen är att hålla fortsatt hög tillväxttakt för att fortsätta kunna utmana de bästa lagen i Sverige och Europa och engagera över 100 nybörjarspelare varje år. Intäkterna från sponsorer och TV sändningar fyller på i ladorna men det finns utgifter också. Hallhyran är fortfarande den tunga posten i jämförelse med andra SHL klubbar.

Samhällsansvaret

 En gren som man jobbar med särskilt mycket är det sociala ansvaret för ungdomars livskvalitet och hälsa. Klubben har startat ett projekt för ungdomar mellan 12 och 17 år som erbjuds ett fritt säsongskort på LHC s matcher förutsatt att de tillsammans med sina föräldrar skriver på att de lovar att vara alkohol- och drogfria fram till 31 augusti varje år, då en ny säsong startar och man förhoppningsvis förlänger avtalet.

–  Det är tredje året som vi går in i och erbjudandet har rönt ett jättestort intresse både. Drygt 700 ungdomar har tecknat kontrakt så här långt. Vi har flera skäl till det här projektet, dels vill vi rädda ungdomar från droger under säsongen, dels vill vi intressera fler att spela och titta på ishockey. Slutligen är det ett sätt att fylla arenan. Just nu är vi ute efter att få in fler sponsorer för att kunna täcka upp den förlust vi gör på gratisbiljetterna.