• Where's the Music-festivalen blev ytterligare en framgång för Norrköping som arrangörsstad. Foto: Tommy Pettersson
  • Lars Stjernkvist sticker ut hakan och vill att Norrköping ska bli Musikhuvudstaden i Sverige. Foto: Tommy Pettersson

Låt musiken bestämma takten

I början av 1980-talet gjorde jag som många andra gjorde på den tiden. Jag flyttade till staden där jobben fanns. Lyckligtvis blev det för min del Norrköping.

I dag ser vi delvis ett annat mönster, nämligen att jobben skapas där människor bor och trivs.

Från tillverkningsindustri till...

Åtskilliga av de jobb som skapas i dag är inte beroende av närhet till skogsråvaror eller naturens energikällor som de var för i tiden. Nu skapas jobben istället där människor samlas. Företag skapas idag för det mesta av idéer och kunskap. Många gånger är det också kreativa möten mellan människor som är den igångsättande faktorn för tillväxt och entreprenörskap.

Det blir alltmer viktigare att en stad kan ge förutsättningar människorna att bo och samlas

Det är viktigt att det finns bostäder, bra skolor, yrkesskolor och möjligheter till högre utbildning samt forskning. En betydande del av dagens tillväxt är baserad på kunskap. Men det räcker inte. För att människor ska bo kvar och bilda familj krävs också en attraktiv och trygg miljö.

Norrköping har bestämt sig

Det är mot den här bakgrunden som vi i Norrköping bestämde oss för att bli Sveriges musikhuvudstad. När tanken lanserades var det en del som skruvade på sig lite besvärat. Visst är det bra med musik, men framför allt behövs det jobb, riktiga jobb, menade en del.

I dag tror och hoppas jag att fler instämmer i visionen. Musikbranschen i vid mening sysselsätter cirka 500 människor i vår stad. Med festivaler och konserter skapas ytterligare jobb inom besöksnäringen.

”Where's the Music”

Musiken har följaktligen på kort tid blivit en betydande näring i vår kommun. Men dessutom bidrar den till att göra hela kommunen mer attraktiv. Visst är det häftigt med industrier och myndigheter och de sysselsätter fortfarande många människor. Men om du inte jobbar på Kriminalvårdsstyrelsen så flyttar du knappast till Norrköping för att få glädjen att bo i närheten av verksamheten. Däremot vågar jag med kraft slå fast att ett rikt kulturliv bidrar till att locka människor till vår kommun.

”Here is the Music”

I samband med vinterfestivalen Where's the Music i Norrköping deltog jag i ett panelsamtal om besöksnäringens betydelse. En kollega från Göteborg berättade att besöksnäringen i dag sysselsätter fler än bilindustrin i Göteborg. Det betyder självfallet inte att bilindustrin förlorat i betydelse. När det gäller vår ekonomi är den oerhört viktig. Men det intressanta är att besöksnäringen har utvecklats från ett trevligt nöje till en tillväxtmotor i stora delar av Sverige. Dessutom vågar jag påstå att musiken, festivalerna och allt annat bidragit till att göra göteborgarna ännu gladare.

Nu med de kulturella ambitioner vi har i kommuenn kommer även norrköpingsborna bli både gladare och få tillgång till en större arbetsmarknad.