• Dags att börja cykla. Foto: Tommy Pettersson

Lär vuxna att cykla

Att kunna cykla är inte en självklarhet för alla vuxna, det gäller framför allt kvinnor från andra länder. Därför ska Cykelfrämjandet Östergötland anordna en cykelkurs för vuxna i Hageby i Norrköping.

Cykelfrämjandet har funnits i Norrköping sedan 80-talet, men under många år fanns det ingen verksamhet. För cirka två år sedan väcktes dock Cykelfrämjandet till liv igen och nu har det första riktiga verksamhetsåret startat. Vid årsmötet beslöts det att byta namn från Cykelfrämjandet Norrköping till Cykelfrämjandet Östergötland, för att tydligare visa att man verkar i hela länet.

Inte acceptabelt att cykla

I april drar en cykelkurs för vuxna igång som snabbt blev fullbokad. Vid sex tillfällen kommer deltagarna bland annat lära sig grundläggande cykelteknik och trafikregler.

– Anledningen varför vi ska ha kursen är för att ganska många vuxna inte kan cykla. I vissa länder är det inte acceptabelt att cykla i vuxen ålder, främst när det gäller kvinnor, det är något som barn gör. Bland deltagarna ser vi just många kvinnor med utländsk bakgrund, säger styrelseledamot Magnus Lagher.

Cykelturer

För alla cykelälskare i Norrköping kommer Cykelfrämjandet Östergötland ha premiärturen den 5 maj. Såväl stora som små är välkomna. Turen startar på Norrköpings stadsbibliotek och sträckan kommer anpassas efter deltagarna. Framöver blir det fler cykelturer av olika slag, även i Linköping.

Cykelns dag

Dessutom kommer Cykelfrämjandet Östergötland närvara under Framtidsveckan den 20 till 27 april på Visualiseringscenter i Norrköping och den 28 maj på Cykelns dag i Linköping.

– Vi har ungefär lika många medlemmar i Linköping och Norrköping men vi är mer okända i Linköping, troligtvis på grund av att vi tidigare hette Cykelfrämjandet Norrköping. Därför handlar vår närvaro på Cykelns dag mycket om att synas, säger Magnus Lagher.