• Anders Donlau berättar att man kommer att påbörja arbetet i december. Foto: Fanny Miles

Längsta kanalen rustas uppp

Snart startar ett stort renoveringsprojekt i Göta kanal i Motala. Kanalen behöver fortlöpande reparation och denna gång är det kajer som ska fixas till.

Den totala kostnaden för projektet är beräknad till drygt 1,3 miljoner kronor.

Ett av de mest omfattande kajrenoveringsprojekten längs Göta kanal i vinter kommer att utföras vid Borenshults slusstrappa i Motala. Efter det kommer kajerna vid kanalens näst största slusstrappa att vara säkrade för lång tid framöver.

– Arbetet har redan startat. Vi lyfter nu bort krönstenarna på kajerna och i mitten av december kommer vi att påbörja anläggningen av jordvallen, så att vi kan torrlägga området under renoveringsarbetet. Arbetet ska vara klart till våren 2015, säger Anders Donlau, VD på Göta kanalbolag.

Höjs en aning

Kajerna på både norra och södra sidan av kanalen ovanför slusstrappan behöver renoveras. Arbetet är omfattande, förutom tätning av kajerna, kommer norra kajen höjas med cirka 25 centimeter.

En tillfällig avspärrningsvall av jord kommer att anläggas tvärs över kanalen, strax öster om Gamla Motala Verkstad, så att kanalen kan tömmas på vatten från avspärrningsvallen till Borenshults slussar.

– Vi har tidigare genomfört en stor renovering av kajerna nedanför Borenshults slusstrappa. Genom årets arbeten har vi nu tagit ytterligare ett stort steg för att trygga kanalens fortlevnad och säkerhet vid en av kanalens välbesökta platser, säger Anders Donlau.

FAKTA

Arbetet ingår i det stora kajrenoveringsprojekt, som AB Göta kanalbolag startade upp 2011, för att säkra kanalens fortlevnad och som beräknas uppgå till totalt 100 miljoner kronor och beräknas slutföras under 2017.