Lägre löner ger ökade löneskillnader

Lägre löner i centrala förhandlingar är inte en väg mot högre sysselsättning. Det löneutrymme som inte tas ut centralt tas istället ut lokalt och tillfaller främst grupper med en stark ställning på arbetsmarknaden. Resultatet blir ökade löneskillnader, inte fler jobb. Det menar LO-ekonomen Mats Morin i den nya rapporten Lön eller sysselsättning eller bådadera.En låglönestrategi för högre sysselsättning som endast omfattar de centrala avtalen fungerar alltså inte. En sådan strategi leder till ökade löneskillnader, inte ökad sysselsättning, menar Morin.