Kvinnor hårt drabbade

Arbetsskadorna fortsätter att öka för fjärde året i rad och särskilt  kvinnor är hårt drabbade

Den största ökningen av anmälda arbetsskador sker bland kvinnor. Tunga lyft, stress och påfrestande relationer inom områdena vård, skola och omsorg står för den största ökningen, visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsskador 2013”.

Rapporten som nu släpps omfattar anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – fram till slutet av 2013 och täcker hela arbetsmarknaden.

Sjukfrånvaro ökar

Från 2012-2013 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med nio procent – upp till drygt 11 000 stycken. Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med tre procent, upp till 32 000. Sysselsättningen har under samma period ökat med en procent.

Ökningen i anmälda arbetssjukdomar består i allt högre grad av problem i relationer med chefer och arbetskamrater, stress och påfrestande klientkontakter inom vård, skola och omsorg. Annars ligger belastning, såsom ofta upprepade tunga lyft och obekväma arbetsställningar, bakom de flesta arbetssjukdomarna.

De vanligaste orsakerna bakom ökningen av arbetsolyckor med sjukfrånvaro är olika fysiskt ansträngande rörelser, olyckor då arbetstagare trampar på eller slår emot något samt till exempel våld från annan person. Dessa typer av olyckor är vanliga bland annat inom vård, skola och omsorg.

 Större risk att drabbas av ohälsa

Traditionellt manliga branscher – som bygg, transport och gruvor – ligger fortfarande högt i statistiken över antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per sysselsatt.

Medan arbetsskadeanmälningarna för både olyckor och sjukdomar steg i fjol minskade antalet dödsolyckor. Det var inom jord och skog samt byggbranschen som dödsolyckorna sjönk. De flesta dödsfallen inträffade inom tillverkning och landtransport. Totalt inträffade 45 dödsolyckor i fjol, varav 33 bland förvärvsarbetande.