• Andreas Odhage vill att man lär som man lever: Foto: Fanny Miles

Kungen i skogen

På nystartade Assurgo coach och konsult hittar vi Andreas Odhage. En sjöbjörn som nu gått i land och som vill stärka och utveckla företag och organisationer.

Assurgo är latin och alltså namnet på Andreas Odhages nystartade företag. Man kan översätta företagsnamnet med ”Tillsammans reser vi oss” och det är även ett av de ledord som Andreas har för sitt tänkande och hur han resonerar kring utveckling i ett företag. Han börjar med att berätta hur det var när han körde stora tankbåtar ute på de sju haven.

Rakt och direkt

– Kommunikationen ute till havs är väldigt direkt och rak, vilket är väldigt bra ibland, jag har dock sett flera exempel på hur det varit precis tvärtom och hur dåligt ledarskap varit negativt på fler än ett sätt, säger Andreas Odhage när vi ses på en kopp kaffe och lite prat om hur han ser på ledarskap och utveckling av både personal och verksamhet. Eller som han så kärnfullt uttrycker det ”mår personalen bra så går också företaget bra”. Han är även väldigt noga med att påpeka värdet av att leva som man lär och att om man säger något så bör man också hålla det.

Welcome to the jungle

– Det finns även ord och liknelser i företagsvärlden som inte är riktigt relevanta här i Sverige. Bland annat pratar man om ”Företagsdjungeln” men så vitt jag vet har vi ingen här i Sverige. Däremot har vi stora skogar där älgen är kung. Därför använder jag mig av det engelska ordet för just älg som då blir det elk. Jag har valt att ladda varje bokstav med en betydelse där E står för ”Etik”, L för ”ledarskap” och K för ”Kultur” som kan vara just kultur i vanlig mening men även ha med kulturen i företaget att göra. Jag vill verka för förändring både när det gäller de som jag arbetar med men även för de personer som finns i företagen. Att må bra och vara sann mot sig själv är viktigt men kanske inte alltid så lätt.

FN och Sjöfartsverket

– Jag startade precis nyligen vilket är roligt och det här är det jag brunnit för väldigt länge och sådant jag tänkt på under mina år på sjön, när jag jobbade för FN och som anställd på Sjöfartsverket. Nu får jag äntligen se det bli verklighet, avslutar Andreas Odhage på nystartade Assurgo coach och konsult.