Kulturskolan utreds ytterligare

Nu ser det ut som om det i alla fall för en tid, råder lugn i debatten om vem som ska driva kulturskolan.

Under den gångna hösten har grupp tjänstemän har utrett vad kommunen vill med kulturskolan i framtiden. Debattes vågor har gått höga och åsikterna om hur och vem som ska driva kulturskolan går isär. Kommunen har även dålig ekonomi vilket självklart inverkar. På sin hemsida skriver kommen att ”kommunen anser att kultur är viktigt, lika viktigt som annan meningsfull verksamhet på fritiden. Kommunen anser att kultur är så viktigt att det i utredningen föreslås att alla barn på förskolan, grundskolan och på fritidshemmen ska få tillgång till och utöva olika former av kultur i sin vardag som ytterligare en dimension av lärandet och den personliga utvecklingen. Kulturskolans styrelseordförande Marianne Lindh var hoppfull inför framtiden efter ett möte med kommunen tidigare i vintras.

Positivt möte

– Jag har just kommit ut från ett möte med kommunen som var mycket positivt och det är väl egentligen allt jag kan säga och det gavs inga löften om hur det blir i framtiden och vem som ska driva verksamheten men det hade jag inte trott heller utan nu får vi vänta på det beslut som kommer att fattas av ansvariga politiker, sade hon i januari och nu verkar man fått respit ett tag men nu föreslår ansvariga politiker att man inte förlänger avtalet med de som nu driver kulturskolan.

Får 700 000 kronor

Däremot får de 700 000 kronor för den verksamhet de bedrivit under höstterminen 2014. Under tiden få både kommunen, kulturskolan och övriga intressenter ytterligare tid att utreda vem som ska driva kulturverksamheten vidare i kommunen. Samtidigt bedriver kommunen även en utredning om att flytta biblioteket till mässområdet.