Kortare väntan på ambulans vid hjärtstopp

Väntetiden på ambulans i Linköping är 10,9 minuter, vilket är en minskning sedan 2012.

Beroende på var du bor i landet varierar responstiden med nästan en halvtimme, en skillnad som kan vara livsavgörande för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Nu stöder Hjärt-Lungfonden ett flertal forskningsprojekt för att fler liv ska kunna räddas.