•  Bråvallafestivalen är en rejäl kassako inte enbart för Scorpio utan också för Norrköping. Foto Kajsa Nilsson
  • Festivalen drog till sig krögare från Linköping. Foto: Kajsa Nilsson

Konsumenten definierar turismen

Det finns ett antal olika försök att definiera vad begreppet turism innebär. Inom ekonomins värld har Tillväxtverket formulerat det som ”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”.

Ordvalet ”aktiviteter” är väl valt, med tanke på att innehållet i turismen är osedvanligt variabelt. I princip är det konsumenten av turism som definierar vad turism är, inte producenten. Det innebär att i princip alla aktiviteter skulle kunna räknas till turism, så länge den som konsumerar aktiviteten anser att det är en del av en turistupplevelse.

Dessa förutsättningar innebär också att det är komplext att försöka kvantifiera innebörden och betydelsen av turism. En vanlig indikator är antalet övernattningar, eftersom det både omfamnar Tillväxtverkets formulering ovan och inte låser valet av aktivitet till en viss mängd alternativ. Förvisso går det att turista även utan övernattningar, och en viss andel bortfall måste man räkna med i form av exempelvis tältning i naturen och övernattningar hos vänner, men likväl är det en relevant indikator att ta hänsyn till.

Stark ökning i Östergötland

Antalet övernattningar i Östergötland ökade under 2014 med 6,8 procent jämfört med året före, enligt Tillväxtverket. Det är en relativt god förstärkning relativt andra liknande regioner runt om i landet och den allra största ökningen svarar de tyska besökarna för. Deras övernattningar ökade med inte mindre än 15,5 procent och våra sydliga grannar är de mest flitiga besökarna från utlandet, medan turisterna från Ryssland har minskat avsevärt i antal efter både politiska och ekonomiska oroligheter i landet.

Sett till Sverige som helhet noterades över 56 miljoner övernattningar under år 2014, vilket var en ökning på drygt fem procent. Även på det nationella är tyskarna flitiga besökare, men även Norge finns med i topp och den inhemska turismen med svenskar som rör på sig inom de egna nationsgränserna dominerar fortfarande kraftigt.

Större konferenser och mötesplatser som exempelvis Louis de Geer i Norrköping och Saab Arena i Linköping är lokala dragplåster året runt, men även punktinsatser som Bråvallafestivalen lockar storpublik under kortare tidsperioder. Därtill finns mängder av andra stora och små aktiviteter i vår region som i många fall kategoriseras som turism, allt utifrån konsumentens bedömning.

Tiotals miljoner i omsättning

Attraktionen i Östergötlands turismnäring är av varierande karaktär. Den stora ådern, bokstavligt talat, är Göta Kanal och de övriga vattenvägar som finns att färdas på. Just den klassiska kanalen attraherar många tyska gäster, mycket tack vare långsiktigt arbete från Visit Östergötland och samarbete med researrangörer i just Tyskland.

En avslutande och högst relevant fråga rör hur mycket turistnäringen omsätter. Även här finns stora osäkerheter i kalkylerna, men statistik visar att en övernattnings värde uppskattas till 2 300 kronor. I det ingår förutom själva sovplatsen även konsumtion som mat, nöjen och shopping - och i Östergötlands fall innebär det en bra bit över 20 miljoner kronor i omsättning varje år. Det är definitivt en bransch att räkna med och därtill en bransch som växer.

Mer läsning om turism

Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se

Visit Östergötland, visitostergotland.se