Konkurserna minskar så in i Norden

För årets första tio månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande företagskonkurser.Under årets första tio månader har 15 375 företag gått i konkurs. Det är 1 854 företag färre jämfört med samma period 2013.

Antalet nordiska konkurser minskade i oktober med minus 3,3 procent. Totalt gick 1 845 företag i norden i konkurs under månaden. Under årets första tio månader har 15 375 företag gått i konkurs. Det är 1 854 företag färre jämfört med samma period 2013.

– Företagsklimatet i Norden har under 2014 varit ett betydligt bättre år för de nordiska företagen än 2013. Samtliga nordiska länder har en positiv utveckling, vilket inneburit färre företagskonkurser. Sorgebarnet i norden är fortfarande Finland där antalet konkurser visserligen minskar men inte i samma takt som de övriga nordiska länderna. säger Roland Sigbladh, vd på UC i ett pressmeddelande.

I Sverige är starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 23 %, 24 % respektive 26 %. Efterfrågan på produkter och tjänster från dessa branscher bidrar starkt till återhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin.

Antalet konkurser i Danmark under perioden januari – oktober 2014 var cirka 48,6 procent lägre jämfört med samma period 2013. Totalt har 3 221 företag gått i konkurs under 2014. Antalet konkurser under oktober uppgick till 504 stycken vilket är 6 procent lägre jämfört med samma period föregående år dock är utvecklingen inom övriga serviceföretag och tillverkningsindustri svag.

Finlad återhämtar sig

Antalet konkurser i Finland under perioden januari – oktober 2014 var cirka 6,2 procent lägre jämfört med samma period 2013. Totalt har 2 761 företag gått i konkurs under 2014. Antalet konkurser under oktober uppgick till 275 stycken vilket är 14 procent lägre jämfört med samma period föregående år. Dock är utvecklingen inom handeln fortfarande svag.

Konkurser i Norge minskar

Antalet konkurser i Norge under perioden januari – oktober 2014 var 28 procent lägre jämfört med samma period 2013. Totalt har 3 975 företag gått i konkurs under 2014. Antalet konkurser under oktober uppgick till 439 stycken vilket är 3,9 procent lägre jämfört med samma period föregående år. Efter två månader i följd med stigande antal konkurser minskar konkurserna igen.