• Martin Andreae har en oerhört rik erfarenhet från kommunsektorn. Foto: Tommy Pettersson

Kommundirektörens utmaningar

I höstas, förra året, tillträdde Martin Andreae som ny kommundirektör för Norrköpings kommun. Han blev då högsta tjänsteman, chef över de kommunala förvaltningarna, plus vd i det kommunala bolaget Rådhus AB.

Den nye kommundirektören tog över efter Åsa Byman Falck som efter åtta år som kommundirektör gick i pension. Åsa hade varit med i motgång såväl som i en begynnande tillväxtfas. När hon nu tackar för sig befinner sig Norrköping inne i en rekordartad utveckling inom flera områden.

Van vid politiskt styre

Andreae har fått ett tjänsteförordnade på fem år vilket brukar vara vanligt i dessa sammanhang. Från sitt förra chefsjobb i Södertälje tar han med sig en gedigen erfarenhet av integrationsarbete och arbete mot den organiserade brottsligheten. Dessa erfarenheter kan tyvärr komma till användning även i Norrköping framöver. Andreae är van vid politikerstyrda organisationer, som mer eller mindre arbetar med "public management", men Norrköpings regnbågsstyre är ändå något nytt för honom.

– Jag har antingen jobbat för en S och MP styre eller i alliansmajoritet så det här med Kvartetten är ju en ny erfarenhet för mig men det går bra. Jag har jobbat i politiskt styrda organisationer på lokal, regional och nationell nivå så det är lite av min specialitet , säger Martin Andreae bestämt.

Multipla utmaningar

Martin Andreae säger att han gillar utmaningar och det har han fått i en starkt växande kommun. Norrköping är i dag en attraktiv stad för näringslivet och man har väldigt många förfrågningar från företag som vill etablera sig i kommunen. Det logistiska läget med E4, hamnen, flyget och en byggnation av Ostlänken, som kanske blir en höghastighetsbana, gör orten högintressant för folk att flytta till oavsett om man har jobb i Norrköping, Linköping eller i Stockholm.

Utmaningarna består bland annat i att hitta mark för nyetableringar, utbyggnad av bostadsbeståndet och offentligt betalda tjänster. Den organiserade brottsligheten, integrationen och dåliga skolresultat är problemområden som den nya direktören jobbar med. Men på plussidan finns det betydligt mer i Norrköping att glädja sig åt och fortsätta att utveckla.

– Det händer fantastiskt mycket i Norrköping just nu. I höst har vi ett första spadtag i Norrköping för Ostlänken med allt vad det innebär. Vi har ett utvecklingsområde som handlar om att bygga bostäder, ta fram planer och organisera oss för en stark tillväxt. Vi har även ett välfärdsområde som handlar om att möta de växande behov som finns inom skolan, äldreomsorgen och hantera arbetslösheten samt flyktingmottagandet, berättar Martin Andreae.

 

Martin Andreae

Kommer närmast från Södertälje.

Tidigare regiondirektör i Halland och stadsdirektör i Jönköping.

Född 1959.

Familj: fru och två barn.