• Ti o för de stora och fem för det små. Nu kostar det pengar att köra över bron i Motala. Foto: Gunnar Andersson
  • Trafiken kommer inte minska spår kommunalrådet Camilla Egberth. Foto; Gunnar Andersson

Kommunalråd nöjd med prutning

Broavgift för att köra över den nya bron över Motalaviken skulle införts redan från årsskiftet men blev verklighet från och med den förste februari. Dock har det prutats rejält på de olika taxorna för den som kör på bron.

Det var redan beslutat redan när spaden sattes i jorden och Motalabron började byggas. Möjligt är att detta föll i glömska hos både företagare och allmänhet men från och med den förste februari tas det nu ut en avgift för att åka över bron.

– Det här är inget som kommer att påverka Motala i någon som helst negativ riktning, menar socialdemokraten Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala.

Hundralapp för tradare

– Från början var det tal om att tunga fordon skulle betala hundra kronor per gång de körde över bron och att personbilarna skulle betala 10 kronor per gång. Detta gällde i det första förslaget och då fick jag ganska många samtal om detta från, främst, åkeriägare och andra som kör tunga transporter. I den nya förhandlingen fått ner avgiften för tunga fordon till 11 kronor per överfart och 5 kronor per gång för personbilar. Det är en avsevärd skillnad och jag har inte heller hört några protester i frågan, forstätter Camilla Egberth vidare. Hon berättar vidare att det varit lite bökigt med det avtal som finns med Trafikverket och att detta gjort att man fick skjuta på införandet av broavgifter. Men i och med det nya avtal som skrivits så ska alla hinder vara undanröjda.

– Vi nådde dock inte riktigt ända fram då vi ville ha ett maxtak på hundra kronor per månad och fordon men det blev det nej till. Hela saken med broavgiften gäller ju hur bron ska finansieras och det har det inte varit någon oenighet om vare sig lokalt här eller i riksdagen. Det handlar dock om att det ska vara lika för alla som bygger broar och nya vägar. Att inte använda sig av bron betyder att man får en två kilometer längre körsträcka med många stopp för trafikljus vilket blir dyrt för bilisten och det innebär även en påverkan på miljön, avslutar Camilla Egberth.

Broavgifter

Riksdagen beslutade 2010 att Motalabron delvis ska finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Därför kommer avgifter att tas ut för fordon som åker på bron. På det sättet är de som använder bron med och bekostar bygget. Ungefär en tredjedel av kostnaden för bron finansieras med statliga anslag, medan två tredjedelar finansieras med lån. Återbetalningen av lånet sker med hjälp av broavgifterna.

Återbetalningstiden beräknas bli cirka 40 år. Motala kommun har medfinansierat gång- och cykelbanan på bron. Betalsystemet kommer att fungera på samma sätt som trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg där registreringsskyltarna läses av automatiskt med kameror. När man kör förbi kamerorna tas en bild av fordonets registreringsskylt

Bilden skickas till Transportstyrelsen där fordonet ska identifieras, därefter får man en faktura.

Vilka ska betala?

Personbilar, lastbilar och bussar som väger mindre än 14 ton ska betala broavgift. Däremot behöver inte utryckningsfordon, EG-mobilkranar och bussar med en totalvikt av minst 14 ton, motorcyklar och mopeder betala någon avgift. Meningen är att även utländska fordonockså ska betala avgift. När lånet är betalt tas avgiften bort. Beräknad återbetalningstid på det lån som tagits för att finansiera bron är drygt 40 år. Återbetalningstiden påverkas bland annat av mängden trafik och räntan på lånet hos Riksgälden. I dag tas avgifter ut på Öresundsbron och Svinesundsförbindelsen. Utöver Motalabron kommer avgifter också att tas ut på Sundsvallsbron och den kommande Skurubron i Nacka.