• Rekord många har gått genom den här porten. Foto: Fanny Miles

Kolmården slog rekord

Kolmården har gjort sin bästa säsong någonsin under 2015. Både besökstal och antal nöjda gäster har nått rekordhöga nivåer. Nu kommer den historiska säsongen att krönas med en studieresa till nöjesparker utomlands för parkens medarbetare.

2015 kommer att gå till historien som det bästa året någonsin för upplevelsekoncernen Parks and Resort som under sitt paraply har Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland, Aquaria och Furuvik. Tillsammans har dessa överträffat både det förväntade besöksantalet och gästnöjdheten. I och med att målen har uppnåtts kommer koncernens medarbetare att åka på studieresa till nöjesparker utomlands.

– Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats under säsongen, de har haft en avgörande betydelse för årets rekordsiffror. Studieresan blir ett led i deras och företagets fortsatta utveckling, vi behöver yttre influenser för att kunna göra det, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts, i ett pressmeddelande.

Studieresa till Köpenhamn

Totalt kommer 2 150 säsongsanställda att erbjudas att åka på en studieresa till Köpenhamns Tivoli, drygt 500 av dem har under sommaren arbetat på Kolmården och omkring 350 av koncernens helårsanställda, varav 180 som till vardags arbetar på Kolmården, kommer att erbjudas åka på en studieresa till nöjesparker i Florida i början av nästa år. Utöver att testa kittlande åkattraktioner, kommer medarbetarna bland annat att testa effektiviteten i parkerna samt titta på gästflöden, gästbemötanden och tematisering av attraktioner och miljöer.

Gynnar affärena

– Som arbetsgivare känns det fantastiskt att kunna genomföra en sådan här resa. Genom delade erfarenheter kommer vi att knyta koncernens verksamheter och medarbetare närmare varandra. Det kommer på sikt att gynna vår affär, avslutar Christer Fogelmarck.