Kolmården passerade  700 000

Nyligen nådde Kolmården en historisk milstolpe då man välkomnade  Josefine Hedström till parken som Kolmårdens 700 000:e gäst. Kolmårdens jubileumssäsong 2015 har resulterat i ett historiskt besöksrekord.