Klart med ny regiondirektör

Mats Uddin byter jobb

Det blev inte helt oväntat tf regiondirektör Mats Uddin som av Regionstyrelsens presidium föreslogs bli ny regiondirektör för sex år framåt.

Formellt fattar regionstyrelsen beslut om tillsättningen vid nästa sammanträde men det är enbart en formalitet eftersom det inte finns något annat förslag tillhanda.

Från arbetsförmedlingen

Mats Uddin har de senaste åren varit Region Östergötlands HR-direktör och tillförordnad regiondirektör sedan den förste juni i år och har alltså varit med om Östsamfusionen. Mats är nationalekonom och har även en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot hälso- och sjukvård.

Han lämnar nu befattningen som regionens HR-direktör, ett uppdrag han har haft framgång med. Ett av de första uppdragen han får ta tag i är att rekrytera en ny HR-direktör.

– Vi är glada att kunna föreslå Mats Uddin som ny regiondirektör. Han har de personliga egenskaperna och erfarenheter som krävs för att på ett framgångsrikt sätt leda Region Östergötlands tjänstemannaorganisation och i nära samarbete med den politiska ledningen bedriva ett nödvändigt utvecklingsarbete som syftar till att göra Östergötland till en framgångsrik och attraktiv region, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson. Regionstyrelsens presidium har genomfört ett omfattande rekryteringsarbete till tjänsten som regiondirektör och i hård konkurrens har Mats Uddin bedömts som mest lämplig.

– För att vi ska lyckas hitta nya lösningar på de framtida utmaningar vi står inför krävs kreativitet och en förmåga att arbeta strategiskt. Vi är övertygade om att Mats Uddin har den förmågan. Han har även en gedigen bakgrund som ledare och chef inom arbetsförmedlingen. Det är en erfarenhet som kommer väl till pass i arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna, säger Mats Johansson.

Leda och utveckla

Regiondirektören kommer att ha en viktig uppgift att leda arbetet med att utveckla hälso- sjukvårdens kvalitet ytterligare och att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

– Vi är säkra på att Mats Uddins goda erfarenheter av personal- och ledarskapsfrågor gör honom utomordentligt lämplig att som regiondirektör ta ett övergripande ansvar för dessa frågor. Han har även gjort ett mycket gott arbete som tillförordnad regiondirektör och tagit viktiga initiativ och får nu möjligheten att fortsätta en framgångsrik ledning av vår organisation.