Klart med Clear Channel

Clear Channel är Jernhusen Medias partner för försäljning av Adshel på landets stationer sedan 2011. Samarbetet omfattar under 2015 även en del av de nya reklamplatserna på Stockholms Centralstation som Jernhusen vann i Trafikverkets stora upphandling.