Klart för JAS i Brasilien

Avtalet mellan Saab och Brasilien har trätt i kraft, sedan alla villkor för köpet av 36 Jas Gripen-plan har uppfyllts. Affären är värd 39,3 miljarder kronor. Även avtalet om industrisamarbete och tekniköverföring med Brasilien träder i kraft. I höst kommer ingenjörer och tekniker från Brasilien till Saab i Sverige för att få utbildning.

- Vårt samarbete med brasiliansk industri stärker Saabs position i Latinamerika vilket i sin tur stöder vår strategi för tillväxt genom industrisamarbete, skriver Håkan Buskhe, Saabs vd och koncernchef, i ett pressmeddelande. Leveranserna av Gripen NG till det brasilianska flygvapnet startar 2019 och ska pågå till 2024.