• Anna Almsjö driver företaget Klädsamlaren som samarbetar med Textil Recycling om att samla in kläder, skor och textilier. Insatsen skonar miljön och skapar jobb. Här är Anna vid ett av kärlen i färd med att göra sig av med en jacka. Foto: Leif Larsson

Klädinsamling för miljön och jobben

Varje månad samlar företaget Klädsamlaren in 40 ton textilier, kläder och skor i Östergötland och Södermanland. – Normalt bränns 50 procent, men när vi samlar in det så tas det mesta till vara och bara 4-5 procent bränns, upplyser Anna Almsjö, ägare till det Norrköpingsbaserade företaget.

Det är alltså en stor miljöinsats som görs, kläder innehåller gifter och när de inte bränns så sparas det även på miljökrävande nyproduktion. Exempelvis behövs 2 700 liter vatten för att producera en t-shirt och ett par jeans kräver 11 000 liter. Och denna produktion görs ofta i länder där vatten är en bristvara.

In i miljörum

Anna Almsjö startade företaget den 1 januari 2014 och det har varit en intensiv inkörningsperiod för att bland annat skaffa alla möjliga tillstånd och att hitta platser där insamlingskärlen kan få stå. I dagsläget finns de ljusgröna kärlen på 230 platser, bland annat i Linköping, Norrköping, Söderköping, Oxelösund, Nyköping, Katrineholm och på senare tid även i Motala och Mjölby.

– Jag försöker hela tiden hitta nya platser att ställa kärl på. Kärlen är placerade på återvinningsstationer och många vid matbutiker. Framöver hoppas jag även få ställa in lite mindre kärl i miljörum hos bostadsrättsföreningar och i hus med hyresrätter. Jag har samarbetspartners i dag men letar efter nya som vill göra en insats för miljön, redogör Anna Almsjö.

Dubbelt upp

Bakom verksamheten står företaget Textil Recycling, med huvudsäte i Skåne, som startade 2013. De står för kärlen och det fristående företaget Klädsamlaren har två bilar och två chaufförer som regelbundet hämtar från kärlen och transporterar till containrar i Norrköping. Anna Almsjös bolag säljer det insamlade till Textil Recycling som i sin tur fraktar textilierna till stora uppsamlingsplatser i Polen och Tyskland för att sorteras.

– Inget blir kvar i Sverige. En del kläder säljs i privatägda affärer i bland annat Polen, Tyskland och Rumänien medan annat återvinns och blir till exempel bilklädsel, berättar Anna Almsjö som är regionansvarig åt Textil Recycling.

Verksamheten ger således miljön en hjälpande hand men den skapar också jobb, både i Sverige och utomlands.

– Vi skulle kunna ta emot dubbla mängden textilier i dag, bara vi fick chansen. Jag vill gärna anställa fler, påpekar Anna Almsjö.

Nu under våren är det en perfekt tid att utöka aktiviteterna.

– Efter vintern rensar folk ut och kastar. Det är extra mycket nu, konstaterar Anna Almsjö.