• Ann-Sofi Johansson och hennes företag Hargodlarna är en av medlemmarna i Kindamat, sammanslutningen som nu lämnar tiden som Leaderprojekt och ska stå på egna ben. Foto: Leif Larsson.

Kindamat släpper inte taget

Kindamat med ungefär 90 medlemmar arbetar för att lyfta fram den lokala maten. Nu tas nya steg. – Vi har nyligen haft ett möte och alla är eniga om att vi ska gå vidare, säger Ann-Sofi Johansson, ägare till Hargodlarna, strax utanför Kisa.

Kindamat startade i februari 2011 som ett Leaderprojekt som blev två. Man har samlat matproducenter i Kinda, bildat ett nätverk och ansträngt sig för att göra den lokala maten synlig och eftertraktad. Nu är Leadertiden över och Kindamat får stå på egna ben.

– Det känns väldigt bra att alla vill fortsätta. Än vet vi inte hur vi ska forma oss men vi har bildat en grupp som ser över det. Vi har en återträff 21 november och då ska vi ”födas”. Det gäller att skynda på så att det här inte rinner ut i sanden, påpekar Ann-Sofi Johansson.

Nyttigt nätverk

För Kindamat har på två år sig visat sig vara en nyttig sammanslutning.

– På den korta tiden har det kommit fram åtta affärsidéer, produkter och företag. Fantastiskt i en så pass liten kommun, tycker Ann-Sofi.

Hon tror att framgången kan fortsätta både för befintliga medlemmar och nya.

– Vi kan växa och det finns en hel del aktörer därute som kan ansluta.

Nätverket där en del av aktörerna syns mer utåt och andra är mer som underleverantörer är till gagn på flera sätt.

– Vi inspirerar varandra och kommer med idéer. Sitter man ensam med en idé så är det lätt att se hindren, om man får bolla idén med andra så öppnar sig i stället möjligheter. Det kan så att säga få tåget att rulla i gång, konstaterar Ann-Sofi.

Samarbete ger framgång

Samarbete är ett nyckelord för Kindamat. Just nu håller man på med matpaket som företag ska ha som julklappar. På sommaren har man matservering i Kisa som en start på evenemanget Öppet torg. Tillsammans ordnar medlemmar i Kindamat catering.

– Alla är ju egna företagare men vi konkurrerar inte. Ingen är så stor att den inte blir av med sina produkter. I stället är det så att vi ibland hjälps åt om någon inte klarar en hel leverans själv, fastslår Ann-Sofi.

Hon tycker att Kindamat tagits emot väl på alla möjliga håll.

– Vi har stort stöd från ortsbefolkningen och kommunen har upphandlat lokal mat till sina offentliga kök. Företagare och privatpersoner kommer in i butikerna och frågar efter Kindamat. Vi är numera ett begrepp i bygden, avrundar Ann-Sofi Johansson, en av många livsmedelsproducenter som arbetar för den lokala maten i Kinda.