• Lars-Anders Sjöberg lämnar nu sitt uppdrag som vd för Kinda Kanal. Foto: Tommy Pettersson

Kinda Kanals vd slutar

Lars-Anders Sjöberg lämnar nu sitt uppdrag som vd för Kinda Kanal. Hans uppdrag att marknadsföra kanalen är nu slutfört.

Kanal vd:n lämnar sin post lagom till våren efter att under tre år varit dess högsta chef. Mycket av han uppdrag har gått ut på att marknadsföra den natursköna kanalen.

Med varmhand

– Jag lämnar med en varm hand över till en kommande efterträdare som känner sig manad att axla åtta mil upplevelser i ett av Sveriges vackraste landskap. Det säger Kinda kanals VD i ett pressmeddelande och fortsätter med att säga att de har aktivt profilerat och marknadsfört kanalen med dess omgivningar inklusive näringsidkare och verkat för att sätta Kinda Kanal på kartan som en plats för turism, friluftsliv och naturupplevelser. Lars-Anders Sjöberg är nöjd och avslutar sin tjänst för att kunna ägna sig åt egen tid. Efter sig lämnar han en utarbetad handlingsplan kallad Kanalstråket, där tre av kanalens slussanläggningar ska bli rekreationsplatser för allmänheten med rörelse i form av kafé och värdshus.

Detta är Kinda kanal

Kinda kanal är en kanal i Östergötland, som i stor utsträckning följer Stångåns naturliga lopp från Åsundennorrut mot Linköping. Kanalen förbinder sjöarna Åsunden, Ämmern, Järnlunden vid Rimforsa samt Lilla- ochStora Rängen – via Brokind, sjön Erlången och Linköping – med Roxen och Göta kanal. Kanalens totala sträckning ifrån Horns och Hycklinge hamnplatser vid Åsunden i söder till Roxen i norr är drygt 80 km, varav omkring 27 km utgör kanalens grävda och sprängda sträckor,  höjdskillnaden däremellan är 52,5 m. Kanalen har 15 slussar.