• Kicki Stridh arbetar med att skapa innovationer för att stärka Kindas näringsliv. Sambon Roger Nyström har också tankar kring hur det kan bli bättre i Kinda.

Kickis kick för innovationer

I sitt företag arbetar Kicki Stridh i Kisa med projekt som bland annat ska stärka småföretag, kvinnligt företagande, skapa förutsättningar för nya innovationer och ta itu med viktiga frågor i samhället.

– Jag arbetar med aktörer som vill utveckla näringslivet, exempelvis EU:s fonder, Vinnova och Tillväxtverket. Jag kommer med idéer om hur utveckling kan gå till och söker pengar till projekt hos dessa aktörer, berättar Kicki Stridh som driver företaget Brohuset FoU. Hon är project manager, alltså den som kan styra och organisera det hela från början till slut - och längre.

Ett aktuellt exempel är en idé som är på gång, Kindas kreativa mångfaldslabb. Kinda kommun ansvarar och Kicki Stridh är initiativtagare. Projektet har rönt stort intresse och många aktörer deltar, exempelvis Växtkraft Kinda, Coompanion, Hela Sverige ska leva, Somaliska samhällsutvecklingen i Kinda och Röda Korset i Horn/Hycklinge.

– Vi har sökt pengar hos Vinnova. Aktörerna i projektet bidrar med tid värd 300 000 och Vinnova, hoppas vi, med 300 000 i rena pengar. Än vet vi inte om vi får ja på ansökan, beslut kommer 10 november, konstaterar Kicki.

Nya slags innovationer

Det borde kunna bli ett positivt svar eftersom projektets utformning är i linje med Vinnovas (Sveriges innovationsmyndighet) önskan om normkritiska innovationer. Det vill säga innovationer som kommer fram på andra än de vanliga vägarna och inte tas fram av vita medelålders män utan där också kvinnor, ungdomar och nysvenskar kan delta. Innovationerna behöver dessutom inte vara konkreta ting utan gärna sociala innovationer, sådana som utvecklar tjänster och kommer med nya lösningar.

– Tanken är att skapa katalyserande mötesplatser där en mångfald av människor möts och skapar något nytt, klargör Kicki.

I Kinda finns en del områden där nytänkande kan behövas för att lösa problem.

– Det finns många utmaningar som en åldrande befolkning, ett näringsliv som behöver utvecklas, integrationsfrågan och ungdomar som flyttar härifrån. I projektet hoppas jag att vi kan hitta nya angreppssätt på gamla problem, fastslår Kicki.

Missar att locka

Just mötet är viktigt i en nyskapande värld. Till exempel mellan företag, forskare, universitet och alla slags människor.

– När människor med idéer om innovationer träffar företag som behöver utvecklas kan det hända spännande saker. Likadant om företag har kontakt med universitet och forskare, påpekar Kicki som i sitt arbete ofta samarbetar med just universitet.

Hon tycker att Kinda inte riktigt tar till vara de värden och fördelar som en liten kommun har och genom att marknadsföra dem lockar fler till bygden. Hennes sambo Roger Nyström, journalist och författare, som driver Hyvens Förlag, håller med. Han pekar också på bredbandsutbyggnaden som en stötesten.

– Det finns fiber i marken men det är krångligt att få det installerat. Man ska ansöka hos kommunen och det ska ordnas med grävning. På landsbygden är det ännu svårare där man kanske måste starta ett byalag. Tyvärr har kommunen inte riktigt förstått hur viktigt det är med bredband. Bättre tillgång kan få många att flytta hit och driva företag och då vara med i trenden kontraurbanisering där folk flyttar från storstan till den mindre orten.