• Årets nybyggare fick ta emot priset ur Elisabeth Nilsson hand. Foto: Patrik Ekström
  • Niso kebabprodukter har tillsammans med Ann Revland, Norrköpings kommun, Mats Philipsson på Almi och vår ständigt närvarade landshövding. Foto. Patrik Ekström

Kebab och svampodlare prisades

Priset Årets nybyggare i år gick till Niso Kebebprodukter och Östgötasvamp som på ett föredömligt sätt driver sina företag framåt.

Landshövding Elisabeth Nilsson öppnade eftermiddagens utdelningsceremoni genom att först poängtera hur viktigt det är med nya och välskötta företag för vårt län. Därefter berättade honom om Linköpings slott och dess historia men kvällens huvudpersoner var Mahziar Namedanian och Adnan Nison som båda verkar inom livsmedelsektorn med sina båda företag Östgötasvamp och Nison kebabprodukter. Bakom priset står Almi med hjälp av både SEB och Länsstyrelsen och det var Alims vd Mats Philipsson som tog till orda inledningsvis och han poängterade att vart femte företag som startats i länet ägs och drivs av någon med utländsk bakgrund.

Instiftades 1999

Årets Nybyggare instiftades 1999 och har sedan dess delats ut varje år. Priset delas ut till företagare med invandrarbakgrund som lyckats överbrygga hinder och starta och utveckla ett företag. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel och förebilder, och bryta stereotypa bilder som kan finnas. Detta var även något som landshövding Elisabeth Nilsson poängterade i sitt anförande.

Juryn skriver så här i sin motivering varför Östgötasvamp ska vara ett nybyggarföretag.

"Östgötasvamp AB har på kort tid blivit en av de största champinjonodlingarna i Sverige och skapat många nya arbetstillfällen. Mahziar Namedanian ( VD) har tillsammans med Mohammed Jalili, Hossein Najafabadi och Edirs Safavi byggt företaget utifrån akademiska kunskaper och vetenskapliga rön. Genom ett egenutvecklat styrsystem för växtklimat har Östgötasvamp blivit ett mönsterföretag inom odlingsteknik. Via ett avancerat styrsystem kontrolleras och fjärrstyrs de avgörande parametrarna temperatur, luftfuktighet, luftflöde samt syre resp. koldioxidhalt, vilket sammantaget ger optimal tillväxtmiljö i odlingshallarna. Alla delar av företaget drivs med minsta möjliga miljöpåverkan. Fördelarna med styrsystemet är många, förutom att det ger jämn och hög kvalitet, leder det till lägre energiförbrukning. Grundarnas innovativa lösningar kan komma att ha stor betydelse för framtida odling i all inomhusmiljö. Östgötasvamp AB har en spännande framtid och är ett bra exempel på att miljömedvetenhet och lönsamhet går hand i hand."

Nison Kebabprodukter får följande motivering till sitt pris.

"Adnan Nison startade kebabtillverkning i liten skala på 1990- talet med den blygsamma målsättningen att skapa ett arbetstillfälle. En viktig milstolpe passerades för några år sedan när företagsledningen utökats med brodern Vedat Nison och kusinen David Cicek och företaget flyttade till större och bättre lokaler. Företaget är idag, ett av Sveriges ledande företag inom kebabtillverkning med 16 anställda och 70 miljoner i omsättning. De avgörande faktorerna bakom den lyckade tillväxten är att kunderna tycker om Nisos produkter samt att Adnan, som alltid varit intresserad av teknik, hittat innovativa lösningar i produktionsleden.

Välskött företag

Företaget är mycket välskött med jordnära ledning som också är en god förebild för andra och ser till att personalen trivs bland annat genom att arbeta med värdegrundsfrågor. Niso Kebabprodukter AB är i ständig utveckling och det finns tankar kring ytterligare produktutveckling som ser lovande ut för framtiden." De båda företagarna Mahziar Namedanian och Adnan Nison höll korta och kärnfulla tal där de uttryckte sin tacksamhet över att få pris som årets nybyggare och de berättade även att man smider nya planer både hos Östgötasvamp och Nison Kebabprodukter men det lär vi återkomma till vid ett annat tillfälle.