• Energiminister Ibrahim Baylan besökte Eon i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson
  • Energiminister Ibrahim Baylan besökte Eon i Norrköping. Foto: Max Elofsson
  • Studiebesöksdeltagare på  Händelöverkets tak. Foto: Max Elofsson

Kärnkraften och den bortre parentesen

Ledamöter från Energikommissionen och dess ordförande, energiminister, Ibrahim Baylan besökte Östergötland i slutet av januari för att träffa folk från Östergötlands näringsliv för att diskutera hur man ska få en tillförlitlig energiförsörjning.

I höstas bjöd Länsstyrelsen Östergötland och E.ON in till ett rundabordssamtal med företrädare för det östgötska näringslivet och Linköpings universitet, för att prata om en långsiktigt hållbar energiförsörjning kopplat till sysselsättning och tillväxt. Efter det samtalet bjöd Landshövding Elisabeth Nilsson in Energikommissionen till länet för vidare opinionsskapande aktiviteter.

Industrin och driftsäker elproduktion

Ibrahim Baylan och kommissionen gjorde vid besöket en rundvandring på Händelöverket där man träffade  representanter från energikombinatet  med E.ONs kraftvärmeproduktion, Lantmännen Agroetanols etanolproduktion och Holmen Papers pappersproduktion.

– Vi har fått en väldigt allsidig beskrivning från industrin här i länet. Vi vet ju att energibranschen är stadd i förändring men i det finns det ju både möjligheter och utmaningar i det. Kärnkraften är på tapeten igen när vi har de elpriser vi har. Vattenkraftens roll i energisystemet är fantastisk inte minst med tanke på de lagringsmöjligheter som det förnybara energislaget har, redogör Ibrahim Baylan.

Kärnkraften en vattendelare

Energikommissionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. I december 2016 ska man lämna in ett principbetänkande till för att få ett brett stöd hos riksdagspartierna inför ett nytt stort energibeslut.

Kommissionen åker nu runt och  studera hur företag samverkar kring energiförsörjning och energianvändning och för att diskutera de synpunkter och förutsättningar som lyftes vid höstens rundabordssamtal.

–  Det moderna samhället är beroende av en trygg, konkurrenskraftig och väl fungerande energiförsörjning med minimal klimatpåverkan. Det ställer höga krav på tillförlitlighet och samarbete kring energifrågorna. Det är därför extra roligt att Energikommissionen nu vill ta del av de kloka synpunkter som kom fram vid höstens rundabordssamtal, samt studera hur samverkan mellan energiproducenter och stora energianvändare i vårt län ser ut, menade landshövding Elisabeth Nilsson.