Karamello köper glasskiosk

Karamello fortsätter att expandera i Linköping då de under våren köpt Carl-Johans glasskiosk vid Bergs slussar. Karamello ser stora utvecklingsmöjligheter med köpet och är glada över att kunna skapa fler arbetstillfällen och sommarjobb för ungdomar. Glasskiosken har ett fantastiskt läge vid Göta Kanal som många turister såväl som Linköpingsbor besöker varje år. Karamellos utökning av verksamheten passar väl in i den fortsatta expansionsplanen i Linköpings närområde.