Kaos är nära förestående

I Sverige har valrörelsen dragit igång på allvar trots att det nästan är ett år kvar till valet. Det märks på antalet ministrar och partiledare som åker runt om i landet på studiebesök.

Det märks på antalet pressmeddelanden som skickas från partikanslier och politiska sekreterare. Det märks också i olika uppskruvade och gladiatorliknande debatter samt pratshower som riksmedia bjuder upp till.

Svårt parlamentariskt läge

Det är inget konstigt med att partier och enskilda politiker vill synas och komma fram med sina budskap. Det är heller inget konstigt att traditionell media tävlar med det politiska etablissemanget om att sätta en dagordning över vilka frågor som "Vanligt folk" tycker är viktiga. Fortfarande spelar en publicistisk och klassisk journalistik en viktig roll för demokratin i Sverige. Det vilar ett stort ansvar på den tredje statsmakten i dessa demokratiska sammanhang.

Nättroll och gangsters

I land efter land ser vi hur internationella gangster som kallar sig för Hackers tar sig in på den nationella politiska arenan och sprider lögner. Denna verksamhet sägs ingå i den stormaktpolitiska vardagen men oftast är den enbart kriminell och utanför alla konstitutionella spelregler. Att denna illegala nätverksamheten har påverkat val i både USA och Frankrike står utom all tvivel. Internet och framförallt det anonyma virtuella Darknet har tyvärr blivit stora aktörer på den politiska "Marknaden".

Paradoxen för den nyfunna friheten som den digitala världen erbjuder är att nästan vem som helst kan varifrån som helst medverka till att störta en diktatur men också att sabotera förutsättningar för folks uttryckliga vilja i allmänna val.

Långsamhets lov

Den alltmer ökande digitaliseringen av samhället är både på gott och ont. Digitaliseringen består framförallt av en irreversibel process som inte går att tänka bort ens om vi tar på oss den berömda foliehatten.

Hos producenterna av sociala medieverktyg finns det en oroväckande tendens att ta över samhällsbärande funktioner som till exempel publicistisk verksamhet. Detta är illa, eftersom traditionell media, till skillnad från "Sociala media" har drygt fyrahundra års erfarenhet och vi finns dessutom i en legal och straffrättslig omgivning.

All teknisk utveckling har ett framåtsyftande drag med vissa utmaningar. Oavsett om vi pratar om hjulet, kaffebryggaren eller Facebook.

Men är vi mogna att hantera den snabbhet, anonymitet och allmänna narcissism som sprids på nätet? Vi får väl se i den svenska valrörelsen 2017 - 2018.