•  Leif Erlandsson är konsult i Företagsjouren som hjälper företagare i Östergötland som hamnat i akuta problem. Jourprojektet har pågått sedan sommaren 2014 och hittills har 30 företag fått hjälp och i dem arbetar i dag 190 personer. Foto: Leif Larsson

Jour för företag i kris

Sedan sommaren 2014 finns en företagsjour i Östergötland som hjälper företagare som råkat ut för akuta bekymmer.

– Vi bidrar inte med pengar utan gör en analys av problemet och presenterar möjligheter för hur företagaren ska komma ur krisen, berättar Leif Erlandsson, som i sitt företag Leif Erlandsson Konsult AB har i uppdrag att driva jouren.

Ändra kurs

Företagsjouren är ett pilotprojekt initierat av Tillväxtverket och Östergötland är en av de utvalda regionerna. Huvudfinansiär är Tillväxtverket och på regional nivå Region Östergötland, Företagarna och Almi som sitter i en styrgrupp där också Östsvenska Handelskammaren och länsstyrelsen ingår. Region Östergötland är huvudman. Projektet pågår 2016 ut och utvärderas sedan. Tanken med företagsjouren är att hjälpa företagare som råkat ut för akuta svårigheter, det kan vara likviditetsproblem, avtal som gått snett, sjukdom hos företagaren.

– Min insats är i 20-40 timmar och jag hjälper företagaren att ändra kurs och komma ur den akuta krisen. Vi analyserar vad problemet är och sedan tar vi fram en handlingsplan och vidtar de åtgärder som snabbast, störst och bäst ger resultat, förklarar Leif Erlandsson.

Med i förhandlingar

Rådgivning ingår ofta i hans arbete och det mest vanliga är att medverka och stötta företagaren i förhandlingar med banker, kronofogde, leverantörer och kunder.

– Ibland räcker det med att företagaren får prata med någon om problemen för att saker ska bli gjorda. Det händer att när jag besöker företagaren och ska vidta åtgärder så är de redan gjorda. En viktig sak är att reagera tidigt på problem, generellt sett söker många hjälp för sent, upplyser han.

Företagsjourens tjänst är kostnadsfri och det råder 100-procentig sekretess.

– Inte ens när jag rapporterar till styrgruppen nämns några namn, klargör Leif. Hittills har företagsjouren hjälpt 30 företag och 25 av dem har färre än fem anställda. Uppenbarligen är tjänsten nyttig.

– De 30 företagen har i dag 190 anställda. Sedan är det svårt att veta om det är tack vare jouren eller om företagarna räddat sig själva eller om det är andra organisationer som hjälpt till. En arbetslös kostar ungefär 200 000 kronor om året och jouren kostar cirka en miljon om året så om vi sett till att fem arbetstillfällen räddats så betalar sig jouren. Det är hur som helst logiskt att tro att tjänsten är bra för samhällsekonomin, redogör konsulten.

Fortsättning efter 2016?

Leif Erlandsson passar väl i sin roll. Han har varit vd i tiotals år för företag inom teknik och som affärscoach i inkubatorer i några år. Han förstår företagarnas problem och har erfarenhet av hur tufft det kan vara. Till sin hjälp i företagsjouren har han ett nätverk av andra konsulter. Företagsjour är ett nytt påfund och Leif Erlandsson tycker det är lite underligt att ingen kommit på detta förr. Visserligen finns det aktörer som erbjuder andra typer av tjänster som utvecklar företag men ingen där akuta problem är i fokus. Förrän nu.

– Staten och regionerna ska fundera på om företagsjouren efter 2016 ska drivas som nu eller i en annan verksamhet. Förhoppningsvis blir det i en permanent form, och det tror jag. Leif Erlandsson tycker om sitt arbete som ger honom personlig tillfredsställelse och behållning.

– Man gör konkret nytta och det märks att det jag gör uppskattas.