• Åsa och Thomas Orrenius driver Alvastra Kungsgård där det ekologiska och det miljövänliga regerar. Äggproduktion är motorn i verksamheten, varje vecka producerar de 18 000 hönsen cirka 120 000 ägg. Foto: Leif Larsson
  • Hönsen på Alvastra Kungsgård är ekologiska. De har större utrymme än konventionellt uppfödda höns och här njuter de av sina fria ytor. Foto: Leif Larsson

Jordbruket som är en spjutspets

Hela åkerarealen har ställts om till ekologisk, nötkötts- och äggproduktionen är Kravcertifierad och kretslopptänkandet är en röd tråd i verksamheten. På Alvastra Kungsgård, utanför Ödeshög, anstränger man sig verkligen för att vara miljövänliga. – Vi lär oss hela tiden och är ödmjuka inför uppgiften, fastslår Åsa Orrenius.

Åsa och maken Thomas driver jordbruket som ständigt utvecklas. Nyligen blev hela åkerarealen på 380 hektar ekologisk. För tre år sedan byggdes ett hönshus och där huserar 18 000 fjäderfän åt gången. Gården har 70 nötdjur och arbetet med att lokalt marknadsföra köttet det är i full gång. Som en rejäl uppmuntran för det idoga knoget blev Alvastra Kungsgård 2014 utsedd Årets spjutspetsföretag inom de gröna näringarna. Priset togs hem i kamp med andra företag i hela Sverige.

– Jätteroligt. Vi utnämndes för vårt helhetstänk med produktion, foder, gödsel, hela kretsloppet, påpekar Åsa.

Nyttigt att uppdatera

Lantbrukarnas Riksförbund var en i juryn som motiverade så här: Alvastra Kungsgård har en plan för kontinuerlig utveckling med tydliga och tidsbestämda mål. Både det lokala och globala ser de som viktigt. Kretsloppstänkande och stolthet över den egna produktionen genomsyrar företagandet.

Förutom bra PR så förde priset med sig fler fördelar.

– Juryn ville ha en affärsplan av dem som nominerats och det lade vi rejäl kraft på. Vi hade en förut men det är alltid bra att uppdatera och se vad som gjorts. Det är också bra att ha saker på papper när man utvecklar verksamheten, klargör Thomas.

I dag är jordbruk som vilket företag som helst. För några årtionden sedan var det mera en ett ställe där det producerades mat och bonden hade liten makt i själva affärerna. Skillnad nu.

– Numera får man exempelvis tänka på när spannmålet ska säljas, priset går upp och ner. Det är mer fokus på marknaden i dag. Man är mer ekonom och mindre bonde nuförtiden. Men det är bra att lantbruk ses som företag, tycker Thomas.

Växte kraftigt

Företaget växte rejält 2011 när hönshuset blev till. Paret Orrenius köper kycklingar som är 16-17 veckor gamla, man har dem i 80 veckor då de värper kontinuerligt. Sedan går de till slakt. Som bäst värper hönsen 120 000 ägg i veckan och i snitt värper 95 procent av djuren varje dag.

– I dag är 13 procent av hönsen i Sverige ekologiska. De värper lika mycket som andra höns. Ägg är ett komplett livsmedel och innehåller alla viktiga ämnen utom C-vitamin och kolhydrater, berättar Åsa.

– De ekologiska äggen kostar ungefär tio kronor mer per kilo men för oss är nettoinkomsten likadan på grund av högre kostnader. Hönsen är motorn i vår verksamhet och står för omkring halva omsättningen, inskjuter Thomas.

Han är uppvuxen på gården som paret Orrenius bott på sedan 2007 då de bytte hus med Thomas föräldrar. Statens fastighetsverk äger och Åsa och Thomas arrenderar.

– Så har det fungerat sedan 1930-talet så det är ett långsiktigt arrangemang. Fastighetsverket vill ha en fungerande enhet och det är ingen risk att de vill ta över ägandet. Vi ser det här som vårt livsverk, konstaterar Åsa.

Fördubblad omsättning

I dag arbetar sex personer på gården. Två heltidsanställda sysslar med utedriften medan två timanställda jobbar i hönshuset. Thomas och Åsa arbetar som de flesta lantbrukare mer än heltid. Åtminstone vissa hektiska perioder.

– Vi gillar livsstilen och lägger de nödvändiga timmarna. Men det är viktigt att göra annat roligt vid sidan om, säger Åsa.

Utvecklingen går således stadigt framåt på Alvastra Kungsgård. Det nya hönshuset gav en rejäl skjuts.

– Tack vare hönsen har vi fördubblat omsättningen från sex miljoner kronor till 13-14, omvittnar Thomas Orrenius, som tillsammans med hustrun Åsa gör sitt för att ställa om Sverige.