• Arbetsmiljöverket inspekterade återvinningsbranschen. Foto: Tommy Pettersson

Inspektioner för ökad tillgänglighet

Under förra året startade Arbetsmiljöverket en inspektion av återvinningsbranschen i södra Sverige. Syftet med inspektionen var att undersöka arbetsmiljön och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Var tredje arbetsplats fick krav på att förbättra rutinerna för att öka tillgängligheten. Projektet tas nu vidare till nationell nivå och i Östergötland har tre inspektioner nu genomförts.

– Vi vill med undersökningen göra arbetsgivarna i återvinningsbranschen uppmärksamma på arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning. Vi gjorde under förra året 80 inspektioner i södra Sverige, som resulterade i 133 krav. Vi anser därför att det nu finns skäl att göra en nationell granskning i år och räknar med att hinna göra 200 inspektioner, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

Till återvinningsbranschen räknas avfallsanläggningar, återvinningscentraler, skrotar, företag för elektronikåtervinning, metallåtervinningsföretag och second handbutiker. Det vanligaste kraven som framkom vid förra årets inspektioner var att arbetsgivaren bättre måste anpassa arbetsmiljön efter den anställdes förutsättning. Det kan röra sig om enkla åtgärder som ett extra handtag på toaletten, komplettera instruktioner med bilder eller att få ner bullernivån.

Viktig fråga

– Att det blev återvinningsbranschen, som vi startade våra inspektioner i, är bara ett första steg i dom inspektioner gällande funktionsnedsattas arbetsplatser vi kommer att göra framöver, säger Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör, som menar att många med just funktionsnedsättning hänvisas av arbetsförmedlingen till bland annat second handbutiker och återvinningsföretag.

– Arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning är en principiellt viktig fråga för oss då Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar för funktionsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Vi har nu gjort tre inspektioner i Östergötland. En i Mjölby, som resulterade i ett krav på bättre rutiner och i Norrköping har vi hitills gjort två inspektioner. En second handbutik fick flera krav på åtgärder och förbättringar så att tillgängligheten ökar.

Återvinning

I inspektionerna av återvinningsbranschen har också andra faktorer i arbetsmiljön ingått, som maskinsäkerhet, kemiska och fysikaliska risker och belastningsergonomi.

– När tillgängligheten blir bättre för personal med funktionsnedsättning, gynnar det hela arbetsplatsen. Det som är nödvändigt för vissa är helt enkelt bra för alla, menar Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.