• Här i området kommer nya byggnader att växa fram. Foto: Tommy Pettersson

Inre hamnen lockar rekordmånga byggherrar

Så många som 25 byggherrar har anmält intresse för Inre hamnen, den nya innerstadsdelen med nära till vattnet. Det är ett rekordstort antal. I första etappen tävlar de om 5-10 platser.

Norrköpings kommun konstaterar i ett pressmeddelande att byggmarknaden är het.

Hyres- och bostadsrätt

Antalet bostäder under produktion har inte varit så högt på många årtionden. Inre hamnen är inget undantag. Anbuden gäller hyresrätter och bostadsrätter och kommer från både lokala och nationella företag.

– Vi har inte sett så här stort intresse för någon tidigare marktilldelning i Norrköping, konstaterar Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen. Han tillägger att det är glädjande att så många tror på Norrköping och det specifika projektet.

Variation och mångfald

I nästa steg intervjuas utvalda byggherrar, för att välja vilka företag som ska få förverkliga sina projekt. Av de 25 anbuden kommer 5-10 att väljas till en så kallad byggherregrupp, där företagen själva kan påverkar områdets utformning samt tomternas fördelning, storlek och pris.

– Vi eftersträvar en bra mix av olika upplåtelseformer, arkitektur och storlekar på projekten för att skapa en stadsdel med stor variation och mångfald, säger Fredrik Wallin, som tror att det stora antalet anbud bidrar till att man lyckas.