Inga lönesamtal

Var sjätte ingenjör får klara sig utan ett lönesamtal enligt organisationen Sveriges Ingenjörer.

Var sjätte ingenjör fick inte sitt lönesamtal med sin chef förra året. Bland de som hade lönesamtal kunde en stor majoritet påverka sin lönenivå och blev mer motiverade i jobbet.

Kan man påverka?

Enligt Sveriges Ingenjörers löneenkät har 83 procent av medlemmarna haft lönesamtal under 2014. Av dem angav 77 procent att de kan påverka sin lönenivå och vet vad som förväntas av dem. Här skiljer sig olika sektorer åt. Privat sektor, med flest anställda ingenjörer, toppar med 78 procent medan i den offentliga sektorn minskar möjligheterna att påverka lönen – landstingen ligger i botten med 64 procent.

Var sjätte ingenjör, 17 procent, har överhuvudtaget inte haft lönesamtal – och de upplever i större utsträckning att de inte vet vilka förväntningar som ställs på dem och vad som påverkar deras lön.