Inga lärlingsplatser

Motala kommun  ser nu  över sina lärlingsplatser. Trots att flera branscher ser personalbehov blir det inga lärlingar inom restaurang och vvs framöver. Anledningen till detta att för få elever söker de aktuella platserna.  När kommunen för ett par år sedan lade ner restaurangprogrammet på gymnasiet sade man att eleverna ändå skulle erbjuda lärlingsplatser. Så blir det dock inte framöver.

Tar bort platser

Nästa år tar man bort restaurangplatserna för ungdomar. Även vvs-platserna inom lärlingsutbildningen försvinner nästa år. Där är inte orsaken dåligt söktryck utan att man helt enkelt haft svårt att hitta företag som vill ta emot lärlingar.