Information

Utgives av:
Mediagruppen Swepress Media AB

Produktion/produktionsadress:
Östergötlands Näringsliv
598 80 Vimmerby

Besöksadress och telefonnummer:
Roxviksgatan 14
582 73, Linköping
013-25 32 00

Ansvarig utgivare:
Bengt Ingemarsson, 0492-160 00
bengt.ingemarsson@swepress.se

TS-kontrollerad upplaga: 
20.500 ex.

Tryck:
Vimmerby Tidning & Tryckeri

Distribueras till:
Östergötlands Näringsliv utkommer sex gånger per år och innehåller en mängd spännande och intressanta artiklar om hur det är att bo och bedriva sitt företag i denna expansiva region som Östergötland är. Tidningens mål är att informera alla företag vad som händer i Östergötland och även ge möjlighet för företagen att kunna kommunicera med varandra. Tidningen är innehållsrik och har fasta sektioner i varje nummer: Utbildning - Arbetsmarknad - Kommunfokus - Företagsprofil - Ekonomi/Finans - Nyetableringar - Företagsnytt. I varje nummer finns också aktuella teman. Delas ut via Posten till företagen på respektive kommunfokus.