• Landshövding Elisabeth Nilsson invigningstalade under Industridag Östergötland. Foto: Kajsa Nilsson
  • Passande nog hölls eftermiddagsaktiviteterna i den gamla industribyggnaden som idag rymmer Arbetets museum. Foto: Kajsa Nilsson
  • Eleverna Fredrik Arvidsson, Emil Magnusson och Kevin Mattsson tycker att industriarbete ofta uppfattas på fel sätt. Foto: Kajsa Nilsson
  • Mimmi Alladin föreläste om sin resa från outbildad 15-årig mamma till att nu vara civilingenjör med kandidatexamen i företagsekonomi. Foto: Kajsa Nilsson
  • IF Metall vill hitta vägar för att locka in ungdomar till industribranschen. På bilden syns representanten Eric Rynestad. Foto: Kajsa Nilsson
  • Christian Hallin från Hallins i Ödeshög är ett av företagen som deltar i Industrins Yrkesår, ett projekt för att få in arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden. Foto: Kajsa Nilsson

Industribranschen vill locka unga

Industrin är stark i Östergötland

Industridag Östergötland blev succé på första försöket. Under förra veckan arrangerades temadagen där förmiddagen bestod av studiebesök på flera av länets industrier och eftermiddagen bestod av seminarier och mässa på Arbetets museum i Norrköping.

Strax efter lunchtid stod landshövdingen Elisabeth Nilsson tillsammans med Arbetets museums museidirektör Niklas Cserhalmi och hälsade den stora folksamlingen välkomna till arrangemanget, ett par hundra personer deltog i Industridag Östergötland.

– Det här är en helt unik satsning i Sverige och det är kul att så många har engagerat sig för att det ska bli av. Industrin är viktig för Sverige och välfärden. Tyvärr har många en förlegad bild av industriarbete, säger Elisabeth Nilsson i sitt invigningstal.

Stark industriregion

Eric Rynestad från IF Metall menar att Östergötland är en stark industriregion men att det är svårt att få ungdomar att välja ett yrke inom industrin.

– Vi är beroende av industrin i Östergötland. Nästan alla företag inom branschen är i världsklass och enligt Östsam arbetar 60 000 personer inom industrin i Östergötland. Vi försöker hitta en bild av industrin som gör att ungdomar ska söka sig hit, säger han och tillägger att industrin varje år behöver mellan 1 500 och 1 700 nya anställda.

Möjlighet till jobb

Just nu pågår arbetet med att sätta igång pilotprojektet ”Industrins yrkesår” som innebär att ungdomar under 25 år får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom ett års långt utbildningsprojekt på något lokalt företag. Hallins i Ödeshög är ett av företagen som kommer att bistå med platser till ungdomarna.

– Vi ska snart ha vårt första möte med IF Metall men vi vet redan nu att vi kan ta emot mellan en och tre personer. Kan inte vi behålla dem efter årets slut har vi gett dem en bra grund, säger Christer Hallin som driver företaget tillsammans med sin bror Tommy Hallin. Idag har Hallins 80 anställda och av dem arbetar 55 inom produktionen, medelåldern inom personalgruppen är 42-43 år.

Problemlösande

Förutom representanter från företag och institutioner var ungdomar från Curt Nicolingymnasiet i Finspång på plats. Eleverna Fredrik Arvidsson, Emil Magnusson och Kevin Mattsson vittnar om en förändrad skolmodell som fokuserar på kreativt och problemlösande arbete.

– Industriarbete har just nu låg status men det är mycket mer än det många tror. Det vi läser handlar mycket om innovativt tänkande. Vi får vara med och påverka innehållet i utbildningen, mycket handlar om problemlösning, säger Fredrik Arvidsson och skolkamraterna håller med.

– Vi måste komma ut och prata med elever på skolor om möjligheten att påverka. Att industrin är smutsig och bara för män stämmer inte längre, säger Emil Magnusson.