• Kristian Rustan är vd på Fredriksons Verkstads AB i Vadstena som i år firar 100-årsjubileum. Företaget tillverkar massor av avancerad utrustning till olika industribranscher. Här står han framför en femaxlad robotbetjänad fräs. Foto: Leif Larsson
  • Mathias Reinholdsson är en av 180 anställda på Fredriksons, som är största privata arbetsgivare i Vadstena. Här arbetar han med ett röntgensystem. Foto: Leif Larsson

I ny era med 100-årigt arv som bas

I ny era med 100-årigt arv som bas Verkstadsföretaget Fredriksons i Vadstena fyller 100 år i år. Ett bevis på framgång och på att ett arv finns att förvalta.

– Nu fokuserar vi på framtiden och det vi är duktiga på och försöker bli ännu bättre. Vi omformar oss också i enlighet med det som kallas Industri 4.0, påpekar Kristian Rustan vd på företaget.

Industri 4.0 är ett begrepp som funnits i några år och som betyder att industrin är inne i en ny omvälvande era med internet som grundpelare.

– Det finns mer tillgång data, större möjligheter till automatisering och att använda robotar. Det här ger också nya möjligheter när det gäller service till kunder. Hela tiden kommer nya lösningar, konstaterar Kristian Rustan.

Fredriksons är den största privata arbetsgivaren i Vadstena med 180 anställda och en årsomsättning på 320 miljoner kronor. Ett dotterbolag i Kina har 80 anställda och omsätter 100 miljoner. Företaget har två ben, det ena är produktion av transportörsystem som säljs till den stora kunden Arla och på världsmarknaden. Det andra är kontraktsproduktion av avancerad utrustning till livsmedels- och medicinteknikbranschen och till en mängd andra branscher.

– Många av våra kunder är globala företag och vi tillverkar allt från detaljer till kompletta produkter. Det kan vara strålknivar, röntgenmaskiner och medicinteknisk utrustning. Vi arbetar bara med små och medelstora serier och snittordern är nog på tio exemplar av en produkt. Varje månad tillverkar vi cirka 700 olika artiklar och på ett år blir det uppemot 2 000. Det krävs kompetens för att hantera så många och så komplexa artiklar, både när det handlar om tillverkning, logistik och testning, redogör vd.

Höga krav

Fredriksons är experter på sitt och detsamma gäller kunderna. Kristian Rustan kallar dem världsmästare på sina områden. Som exempelvis pumpföretaget i Emmaboda, företaget som gör penicillin ur proteiner i sjögräs och de som sysslar med kirurgi i huvuden där det krävs instrument med en tiondels millimeters precision.

– Vi har höga krav på oss när det gäller noggrannhet, certifiering, leveranstider, miljöredovisningar och att ha hög och samma kvalitet. En del kunder skickar egna medarbetare för att intervjua vår personal och kontrollera hur vi tar hand om dem. Det är en fördel att arbeta med sådana bolag eftersom eventuella nya kunder som får veta det litar på oss som företag, påpekar Kristian Rustan.

Lyckat firande

Och så var det det här med 100-årsjubileet. Huvudfirandet ägde rum den 14 september då personal, kunder, leverantörer och den del prominenta gäster var på plats. Ett par av dem var näringsminister Mikael Damberg och Claes Nylander, styrelseordförande i teknologiföretaget XM Reality. Totalt kom 150 personer.

– Vi hade en rundvandring och en paneldebatt som handlade om Industri 4.0. Sedan var det middag och underhållning av Louise Hoffsten. Det var en bra stämning på festen och den gav en bra eftersmak, avrundar en leende Kristian Rustan, som är inne på sitt elfte år som vd och som trivts under alla sin 25 år på företaget.