• Anne Revland ser en positiv trend i näringslivet i Norrköping trots den senaste tidens varsel. Foto: Leif Larsson
  • Anne Revland, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun. Foto: Tommy Pettersson

I mötet genereras framstegen

Matcha utbildningsutbudet med företagens behov. Få företag att samarbeta och vara komplement till varandra. Det finns flera sätt att lyfta och stärka näringslivet i Norrköping. – Mycket händer i mötet. Det gäller att se möjligheterna, fastslår Anne Revland, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun.

Tidningen har bett henne att beskriva dagsläget och framtidsutsikterna för företagsamheten i Norrköping. Att sammanlänka olika saker kan vara ett sätt att få ett plus ett att bli mer än två. Som utbildning och jobb.

– I dag är det jobbtillväxt i Norrköping och det är positivt. Men ett bekymmer är matchningen mellan utbildningsutbudet och näringslivets behov. Det fungerar inte riktigt nu eftersom det finns arbetslöshet och jobb som inte besätts. Det här problemet är inte specifikt för Norrköping utan det finns också i övriga Sverige och internationellt. Det här är en viktig sak att rätta till, påpekar Anne Revland.

Komplement

På ett mer lokalt plan kan företagsträffar vara ett sätt att främja verksamheter.

– Vi på näringslivskontoret kan och ska bidra med mötesplatser för företag så att de kan träffas och hitta sätt att samarbeta. De kan bli komplement till varandra i stället för konkurrenter, konstaterar näringslivsdirektören.

I Norrköping har det på senare tid varit varsel om uppsägningar på tre företag. Anne Revland ser ändå en positiv kurva inom näringslivet.

– Det är befolkningstillväxt och jobbtillväxt i Norrköping. Företagare vittnar om ett bättre läge i januari 2014 än i januari 2013. Även många andra ser en positiv trend. Men som vanligt är bilden tudelad. Varsel kan vi aldrig värja oss emot, jobbiga saker händer och kommer att fortsätta att hända. Men det positiva väger över och det hamnar i skymundan när varslen kommer.

Goda exempel

Hon är övertygad om att det goda exemplet måste spridas. Det svåra är att göra verklighet av önskan.

– Det är viktigt att visa att företag kan växa och må bra. Inte minst när det finns en mörk bild med varsel. Det gäller få folk att prata om det som är bra och här är Norrköpingsborna de bästa ambassadörerna. Man kan göra det positiva till en snackis och sprida det via sociala medier och företag kan berätta om det. På näringslivskontoret gör vi det bland annat på vår facebooksida.

Man gör förstås mer än så. Anne Revland berättar om ett par träffar på senare tid som uppskattats och som hon hoppas ger effekt.

– Vi har haft vår första företagsträff som vi kallar Gomorron Norrköping. Här lyfter vi varje gång fram en framgångssaga. Tanken är att ha träffen en gång i månaden.

Skapar förutsättningar

I november förra året var det ett större möte som ägde rum i Kolmården. Omkring 500 personer från företag var på plats när ett par politiker och några företagare berättade hur de vill skapa framtidens Norrköping. En slogan i kommunen är ju numera Let´s create Norrköping. En utgångspunkt i presentationen i Kolmården var hur Ostlänken kommer att påverka staden. Nästa steg är att deltagande företag ska bidra själva i workshops i ämnet hur de vill att Norrköping ska utvecklas och omvandlas.

– Det är via dialog på olika träffar som affärsmöjligheter kan formas. Vi på näringslivskontoret kan skapa förutsättningar för dessa möten och även fånga upp behov och peka på behov, klargör Anne Revland.