Hur man lyckas i affärer

Ett stort nätverk av kontakter är idag en av förutsättningarna för att lyckas i en tuff affärsvärld. Det blir allt vanligare att olika yrkesgrupper bildar egna sammanslutningar för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kontaktnät.

Business Network International, förkortat BNI, är idag världens största nätverksorganisation som har rönt stor uppmärksamhet. I Linköping finns fem aktiva BNI-team.

Från USA

Organisationen BNI startades i Kalifornien 1985 av Dr Ivan Misner och kom att etableras i Sverige 1999. Grundare Dr Ivan Misner, som doktorerat över ämnet ”affärer genom nätverk”, kommer i början av april till Stockholm för att hålla ett föredrag om nyttan av att tillhöra ett affärsnätverk. Verksamheten har vuxit kraftigt och BNI har idag över 140 000 medlemmar i 50 länder, varav cirka 2 500 medlemmar finns i Sverige. I den svenska organisationen finns runt 120 team verksamma och varje team har mellan 20 till 40 medlemmar från olika branscher. Det nordiska huvudkontoret finns i Göteborg och leds av Gunnar Selheden, som var den som tog idén med BNI-team till Sverige. I Linköping finns fem olika BNI-team som träffas en gång i veckan vid en tidig frukost eller till lunch för att mingla, knyta kontakter och utbyta visitkort mellan medlemmar och inbjudna gäster. Det senaste teamet i Linköping bildades nyligen och har Platens Bar-och Restaurang i Linköping som mötesplats.

– Vi har idag lyckats engagera Paul Lindvall som är kommunstyrelsens ordförande i Linköping, att komma hit och berätta om framtidsplanerna för Linköping. Temat för dagens träff är ”Betydelsen av tillväxt”. Att träffas tidigt på morgonen gör att ingen tid tas från det vanliga arbetet, säger Gunnar Eriksson, från Tele2 och är en av teamledarna inom BNI i Linköping.

Till det tidiga morgonmötet på Platens Bar-och Restaurang har ett stort antal BNI-medlemmar och gäster kommit för att dels lyssna på kommunalrådet, men också ha ett regelrätt arbetsmöte. Mötet följer en agenda där alla deltagare har en aktiv roll.

Organisationen växer

Nätverksorganisationen bygger på att varje team endast har en företrädare för varje yrkesgrupp. Målet är att kunna förmedla affärsmöjligheter och kontakter genom rekommendationer medlemmarna och gästerna emellan.

–  Det bästa affärerna får man genom att andra har rekommenderat dig, menar Anna Engström från Memira, som själv kunna genomföra flera affärer tack vare rekommendationer från andra medlemmar.

Intresset är stort från såväl egenföretagare, konsulter och säljare att bli medlem i ett BNI-team, då ett medlemskap genererar ett stort kontaktnät, som är en förutsättning för att nå framgång i dagens affärsliv. Till flera team är det väntelista för att bli accepterad som medlem. Organisationen växer och i Linköping och andra kommuner har nyligen nya team bildats. I BNI-teamen finns såväl små- , medelstora som stora företag representerade.

Kan ge bra utdelning

Det handlar helt enkelt om ”mun mot mun-metoden” med personliga referenser, som syftar till att ge BNI-medlemmarna nya kunder. Att mötas en gång i veckan och förmedla samt utbyta bra kontakter under ett arbetsmöte, ter sig som en bra och framgångsrik modell. Många av deltagarna vid morgonens möte vittnade om nya affärer som skapats tack vare medlemskapet i ett BNI-team. Ett medlemskap som dock inte är helt gratis men kan ge mångfalt igen.

Hans Svanberg