• Bengt Samuelsson framför hotellet som gett hans företag ett lyft och utvecklat det.
  • I sju år har Bengt Samuelsson på Torpa Gård haft hotell på landsbygden. En bra affärsidé trots att många tvivlade på att det skulle fungera.
  • Från hotellet är det vidsträckt vy ut över fält och åkrar. – Många gäster tycker att utsikten är obetalbar, säger Bengt Samuelsson.
  • Här är hela ”företaget” Samuelssons samlade.

Hotellet gav Torpa Gård ett lyft

När Bengt Samuelsson och hans familj beslutade att bygga ett hotell på landsbygden så fick de höra att de var tokiga. – Visst var det galet egentligen, men det visade sig vara en bra affärsidé, konstaterar Bengt som är ägare till Torpa Gård Konferens & Event några kilometer från Borensberg.

Företaget drog i gång 1999 och erbjöd till att börja med motorsportsugna att komma och ratta rallybilar på bana. Med åren har verksamheten vuxit med både restaurang och konferensmöjlighet samt naturturism och fritidsaktiviteter. För sju år sedan tillkom ett hotell.

– De som konfererade bodde förut på hotell i Motala och Linköping och det var inte optimalt. Då poppade idén upp om att ha ett eget hotell, berättar Bengt.

Idén omvandlades till en byggnad med 23 rum, 46 bäddar och en frukostmatsal. Huset fick en rogivande grön färg i samklang med miljö och natur.

– Vi ville ha en färg som skilde sig från våra röda lantbruksbyggnader, förklarar Bengt.

Vågad satsning

Torpaföretaget är en familjeangelägenhet där hustrun Anette, sonen Niclas och dottern Petra också är involverade. Dessutom finns ett antal anställda med olika uppgifter.

Bengt påpekar att det har gått bra med hotellet även om det var en vågad satsning.

– Om vi slutar bygga någon gång så kommer det att gå riktigt bra. Men vi ser en potential att bygga företaget vidare. Det mesta i verksamheten ökar i omfattning. Just nu håller vi på att bygga en hall för våra fordon.

När hotellet uppfördes trodde och hoppades Bengt Samuelsson att turister skulle komma. Men det har varit svårt att locka dem och spontangästerna är få. Dock fastslår han att hotellet ändå har gett företaget ett lyft.

– Utan hotellet hade vi inte servat lika många kunder som vi har gjort de senaste åren. Vi hade inte heller kunnat utveckla verksamheten i den mån vi nu gjort. Hotellet, restaurangen och konferensmöjligheten är grundstommen för att kunna locka kunder.

Företag som ordnar konferens, kickoff eller liknande är hotellets främsta gäster. Helheten är det som drar. Gästerna har konferens, äter i restaurangen, träffas i gårdens pub och sover sedan sött på hotellet.

Minimässor

Just det här konceptet ska utvecklas ytterligare. Det ska göras via minimässor som Torpa Gård redan testat. Framöver blir det mer av den varan. Det går till så att företag bokar in sig hos Samuelssons, ordnar en mässa med sina produkter och bjuder in potentiella kunder. Kunderna testar produkterna och får information om dem. Sedan äter kunder och företag tillsammans i restaurangen, träffas på puben och kanske diskuterar produkterna.

– Man sover över, äter frukost och vid lunch anländer nästa kundgrupp. En sådan här mässa kan företaget exempelvis hålla på med i en vecka och ha nya kunder hela tiden. Vi tror på den här metoden. Det är bättre att rikta in sig specifikt på kundgrupper än att vara med på vanliga mässor där kunderna är svåra att fånga, påpekar Bengt.

Torpa-företaget har gäster/kunder från hela Sverige, främst Svealand och Götaland. Det kommer även kunder från andra länder. Nyligen var en dansk grupp på besök.

– Vi är med på mässor och marknadsför oss. Vi har varit på Elmia och ska till Tyskland för att medverka på en lantbruksmässa. Vi ska också göra oss mer synliga i Stockholmsregionen, berättar Torpa-entreprenören.

Dert samuelssonska företaget växer således kontinuerligt. Har ni planer på att bygga ut hotellet också?

– Nej, i dagsläget har det den storlek vi behöver. Vi har dessutom tre lägenheter med sammanlagt 15 bäddar så totalt kan vi erbjuda 61 bäddar. Men hotellet är byggt så att vi kan bygga ut det om vi vill, avrundar Bengt Samuelsson som driver landsbygdsföretaget som han tror är unikt stort i Sverige i vad gäller mängden aktiviteter kombinerat med mat och boende.