• Landshövding Elisabeth Nilsson.
  • Landshövding Elisabeth Nilsson.
  • Landshövding Elisabeth Nilsson.

Hon leder ett län som sticker ut

Den sjunde juni för sju år sedan begåvades Östergötland med en ny landshövding när Björn Erikssons övertidsförordnade löpte ut. Elisabeth Nilsson tjänstgjorde sin ämbetstid ut men fick under förra året besked om ett fortsatt förtroende att vara landshövding för Östergötland och hennes förordnade förlängdes då till 31 augusti 2018.

Landshövdingen var nöjd med förlängningen då hon själv önskat att få stanna kvar på sin post ytterligare två år till.

Regionförstoringen

Det som påverkade förlängningen var den så kallade indelningskommitténs förslag till ny uppdelning av riket som presenterades våren 2016 togs emot med, milt uttryckt, blandade reaktioner hos politiker, tjänstemän och intresseorganisationer. Storregioner skulle införas och ett antal länsstyrelser samt landshövdingar skulle fasas ut.Men någon ytterligare förlängning är inte aktuell trots att hon säkerligen skulle få ett folkligt stöd.

– Har jag sagt ett datum så gäller det, säger den oerhört populära landshövdingen.

Tillväxtfrågorna

Nu är det lite mer än ett år kvar för Elisabeth Nilsson som har varit landshövding sedan 2010 och hon ser mycket positivt med Östergötland men också mycket som går att arbeta vidare med.

– I en allt mer global värld så sticker Östergötland ut på ett bra sätt med både bra och spännande företag, intressant forskning på universitet och på LiU samt en vacker natur inte minst, säger Elisabeth Nilsson och fortsätter.

– Tillväxtfrågorna näringslivsutveckling, infrastruktur och arbetskraftförsörjning får inte hamna i skymundan. Vi har en viktig roll här inte minst på integrationsområdet. Människor behöver språkträning kompletterande yrkesutbildningar, snabbspåren måste fungera och praktikplatser. På länsstyrelsen ska vi stödja en utveckling som leder till att fler kommer in på arbetsmarknaden, säger Elisabeth Nilsson som också passar på att berätta om Industridagen.

– Jag är stolt över "Industridagen Östergötland" där skola och arbetsliv samverkar till gagn för kompetensförsörjningen. Det är inte själva Industridagen som är viktig i sig utan att vi kan kraftsamla tillsammans med företag och skolor i . Kan inte näringslivet hitta kompetent folk så kanske de tvingas att flytta sin produktion.

Norrbottning

Landshövding Elisabeth Nilsson är född i Kalix kommun i Norrbotten och har haft en lång karriär inom framför allt stålindustrin. Efter sin examen från Luleå tekniska högskola arbetade hon som universitetslektor vid samma universitet under några år. Universitetet som hon själv en gång läste vid utsåg henne senare till hedersdoktor. Den bakgrunden är säkert en anledning till att hon värna r om industrin i ett industritätt län.

Det är mycket som ska hinnas med innan Elisabeth lämnar av men det är också mycket som hon är stolt över att man klarat av. Framtiden ser ljus ut i Östergötland men det finns både bekymmer och utmaningar som måste mötas.

– Näringslivsfokuset är viktigt och vi har haft många delegationsresor som öppnar vägar och internationella besök från ambassadörer och företag för att främja handeln för vår regionala företag. Jag är stolt över den regionala livsmedelsstrategi som vi tagit fram under min tid. Vi jobbar med många kommuner med den och nu har även Region Östergötland tagit beslut att man ska implementera strategin, säger Elisabeth vidare.

– Infrastrukturen är oerhört viktig för oss med tanke på det läge vi har. Jag hoppas jag att vi får en Ostlänk på utsatt tid och att regeringen fattar erforderliga beslut i höst.Sedan hoppas jag verkligen att man kan reda ut frågan om hur Ostlänken ska passera Linköpings kommun.