• Peter Borring påpekar att det behövs mer än bara höjt pris för att svenska mjölkgårdar ska kunna må bra. Foto Leif Larsson

Höjt pris och färre regler nyckelfrågor för mjölkgårdar

Efter flera sänkningar i rad så höjde nyligen Arla priset för mjölkproducenterna med åtta öre per kilo mjölk.

– Det räcker inte för mjölkbönderna i ett långsiktigt perspektiv. De behöver höjning med en krona. Men all höjning är bra och åtta öre för dem med 100 kor ger 80 000 kronor mer per år, konstaterar Peter Borring, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Östergötland.

Världsmarkandsfrågor

Han påpekar att höjningen beror på att världsmarknadspriset på mjölkpulver ökat de senaste två månaderna.

– Det är bra att i alla fall något händer. För några månader sedan såg det ut som om branschen saknade botten. Det är bra att något gjuter mod, den psykologiska effekten är viktig. Byter spår Svenska mjölkgårdar har minskat stadigt på senare år. Allt färre lantbrukare producerar mjölk. Avvecklingstakten har en snittsiffra på fem mjölkbönder i veckan.

Peter Borring berättar att omkring 800 av Sveriges 4 300 mjölkbönder anses ha det tufft ekonomiskt.

– Den stora avvecklingen kan komma nu. Risken är att många äldre som kämpat länge lägger av. Det skulle de ha gjort ändå framöver men beslutet kan komma snabbare. Många av de yngre har investerat och trott på framtiden och har inte råd att sluta. De måste fortsätta och ett troligt scenario är att de i stället börjar med köttdjur och entreprenadkörningar, påpekar LRF-bossen.

Negativa effekter

Även om svenska mjölkbönder slutar så produceras det tillräckligt med mjölk i Sverige och Europa för att sätta mjölk på svenskens matbord även i framtiden. Peter Borring pekar dock på flera negativa konsekvenser av att svenska mjölkgårdar minskar i antal.

– Till att börja med tappar vi sysselsättning och det även indirekt. Det är många knutna till branschen som exempelvis mjölkbilsförare, seminatörer och veterinärer. Även inom maskinhandeln kommer det att märkas, säger Peter Borring och pekar på fler effekter som minskningen av mjölkbönder ger.

– Landskapet växer igen eftersom köttdjur nog inte betar lika mycket på naturbetesmarker som djuren i mjölkbesättningar. Det finns också en moralisk aspekt. Om svensk mjölkproduktion minskar då sätter vår konsumtion avtryck någon annanstans i världen. Det är viktigt att vi utnyttjar den produktionspotential vi har. Höjt pris räcker inte Peter Borring hoppas att den senaste höjningen av mjölkpriset var en vändning men påpekar att det behövs mer än bara höjt pris för att svenska mjölkgårdar ska kunna må bra.

– Det är tufft för mjölkbönder i hela Europa men extra tufft i Sverige. Vi har världens dyraste regelverk som ger extra kostnader som inte går att lägga på mjölkpriset. Nu måste politiker agera och även exempelvis miljö- och djurorganisationer påverka politiker så att svenska mjölkbönder ges bättre förutsättningar att konkurrera.