• Norrköpings Hamn och Stuveri AB äger Sveriges näst största hamn till ytan. Foto: Tommy Pettersson
  • Den inre delen av hamnen förbereds för bostadsbyggande i samband med att Ostlänken skall byggas. Foto: Tommy Pettersson

Högt betyg för Norrköpings hamn

Norrköpings hamn är en av Östersjöområdets modernaste hamnar och är Sveriges näst största hamn till ytan. Efter utbyggnad av containerhamn och kombiterminal har hamnen blivit ett av Sveriges viktigaste logistiklägen.

Inseglingsleden genom Bråviken har ett djup på 14,9 meter, vilket innebär att de största containerfartygen, som trafikerar Östersjön, kan nyttja hamnen.

Norrköpings hamn har idag med sin stora kapacitet blivit ett viktigt transportcentrum för land och sjötrafik. För näringslivet i Östergötland har den utbyggda hamnen på ostkusten fått en stor strategisk betydelse. Breddning och fördjupning av farleden, som skedde för fem år sedan, har inneburit att de större fartygen inom containertrafiken kan lasta och lossa i Norrköping, som därmed intagit en framträdande logistiskt roll i landet. Tidningen Intelligent Logistik, har i sin årliga kartläggning gett Norrköpings hamn högt betyg och pekat ut Norrköping och Göteborg, som de två främsta logistiklägena i landet.

Ökning av sjöcontainers

– Vi ser nu effekterna av de satsningar som gjorts i hamnen. I och med att vi nu kan ta emot större fartyg på containersidan så har vi under 2014 fått en ökning med cirka 10 procent av containers och den fortsatta utvecklingen pekar uppåt, säger Ola Hjärtström, marknadschef vid Norrköpings Hamn och Stuveri AB, som också berättar att en utbyggnadsplan nu pågår som kommer att förändra utseendet på hamnen. Den inre delen av hamnen förbereds för bostadsbyggande i samband med att Ostlänken skall byggas, som kommer att betyda mycket för Regionen Östergötland.

Djuphamn

Pampushamnen, Norrköpings djuphamn som invigdes 1983, är idag en topprustad hamn med två Ship-to-Shore (gantry-kranar) som var och en har en lyftkraft för container med 45 ton. Lyfthöjden över kajplanet är hela 28 meter och kranarna klarar containrar mellan 20 och 45 fot, vilket är en förbättring för lossning och lastning av containrar. Dessutom har lagringsutrymmen utökats för containrar. Det innebär att hamnen nu klarar storskalig hantering och effektiva transporter, vilket lockat bland annat varuhuskedjan Rusta att etablera ett nytt centrallager på 63 000 kvadratmeter i anslutning till Norrköpings hamn. Just hamnens läge med bra väg-och järnvägsanslutning gör att Norrköping har ett optimalt läge för att nå de viktigaste marknaderna och många större företag söker sig till regionen kring Norrköping.

Stor lagringskapacitet

Norrköpings hamn är en viktig exporthamn för sågade trävaror och papper, men också stål, ammoniumnitrat och projektlaster. Skogsindustrins produkter står för en ansenlig del av hamnens godsomsättning. Hamnen är också en av landets ledande när det gäller hantering av petroleumprodukter. Med tre oljepirar utgör verksamheten kärnan i ett omfattande distributionssystem. Lagringskapaciteten för petroleumprodukter ligger vid Norrköpings hamn på över 1,5 miljon ton.

Stor yta

Med närmare 6 000 meter kaj och 115 ha markområden, har Norrköpings hamn blivit en av landets till ytan största hamnar. Hamnen erbjuder den transoceana linjetrafiken rationella omlastningsmöjligheter till och från sjöbaserad feedertrafik och trafik över land med bil eller järnväg och för det östgötska näringslivet utgör hamnen i Norrköping en strategiskt viktig knutpunkt för både export och import.