Hjärtsäkra jobbet

Att hjärtsäkra sin arbetsplats har två stora fördelar. För det första så visar det att de bryr sig om sina anställda och kunder. För det andra och viktigaste, så ökar möjligheterna till ett bra ingripande om det skulle behövas. Enligt studier har det visat sig att snabb hjärtlung-räddning och användandet av en hjärtstartare inom tre minuter ökar möjligheten till överlevnad. För varje minut som sedan går minskar möjligheten med 10 procent.