• Ulrika Herbst bemöter kritiken. Foto: Tommy Pettersson

Herbst bemöter kritiken

Polisen befinner sig just nu mitt i sin största omorganisation i modern tid. Kritik har riktats mot högsta chefen i det nya polisområdet, Ulrika Herbst, som här bemöter densamma. Herbst menar att det är ännu förtidigt att se resultat av att 21 myndigheter nu blivit en.

I förra numret av Östergötlands Näringsliv skrev vi om hur det jäser inom poliskåren och att många tänker på att sluta inom yrket, att man vantrivs och står frågande inför vad som händer.

– Visst, vi har varit igång sedan årsskiftet 2014/2015 vilket innebär dryga tio månader, säger Ulrika Herbst som är chef för den nya polisregionen då vi träffar henne för att uppdatera oss om vad som händer i vår kanske viktigaste myndighet och även den organisation som har till uppgift att skydda och värna Linköpings innevånare. Hon fortsätter:

Allt var inte klart 

– Det var inte så att allt var fixt och färdigt den förste januari 2015. Man kan nästan säga att det egentligen var då det riktiga arbetet började. Mycket hade självklart förberetts innan av dem som arbetade med just detta men mycket återstod då och återstår nu. Just nu så ska en lång rad chefer rekryteras bland annat.

Att många vill lämna polisyrket och att andra inte riktigt känner igen sig i det nya har Ulrika Herbst full förståelse för. Sedan menar hon att det finns de som tycker att det tar alldeles för lång tid med omorganisationen medan andra tycker precis tvärtom.

Berömmer medarbetarna

– Vi har fantastiska medarbetare hos oss och all vår dagliga verksamhet har fungerat och fungerar utmärkt på daglig basis. Brottsligheten tar inte paus bara för att vi gör om vår organisation.

Det finns stora fördelar med att vara en organisation. Förut var man 21 olika myndigheter som hade olika arbetssätt, olika datasystem.

– Vårt polisområde är unikt i den måttan att vi har fyra kommuner men över 100 000 innevånare samtidigt som vi har några av de minsta kommunerna i landet. Naturligtvis ställer detta olika krav på arbetssätt och metoder, säger Ulrika Herbst samtidigt som hon poängterar att ingen ort kommer att lämnas utan polis men sedan hur bemanning och i vilka lokaler man ska finnas är under utredande. Det är även lite avhängt av med vad de olika kommunerna kan ställa upp med. Hon menar även att man just börjat arbetet med att förändra och organisera om sig. Att vare sig säga bu eller bä om den nya myndigheten vore inte rätt menar hon och bjuder in oss till ett nytt samtal om kanske tio månader igen.

Flera poliser

– Med den nya organisationen är det meningen att det ska bli flera poliser i verksamheten och att vi ska vara synliga. Om någon tror något annat så är det fel men om det förekommer rykten om något sådant så vill jag understryka att så inte är fallet, avslutar Ulrika Herbst som säger precis innan vi ska skiljas åt att allmänheten har stora förväntningar på polisen och det är inte alltid som man kan uppfylla dessa.