Hemfosa förstärker

Hemfosa Fastigheter fortsätter att stärka positionen inom segmentet Samhällsfastigheter. Genom förvärv av 43 omsorgs<->fastigheter i mellersta Sverige och avyttring av fyra logistik-/industrifastigheter, renodlas fastighetsportföljen ytterligare.