Helena Dyrssen leder regeringens samtal med upphovsrättsaktörer

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har utsett Helena Dyrssen till att vara ordförande för en arbetsgrupp inom ramen för de rundabordssamtal som inletts med aktörer inom hela den upphovsrättsliga näringskedjan. Gruppen ska föreslå åtgärder som motverkar upphovsrättsintrång i kommersiell skala och stärker förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna. Uppdraget innebär att vara ordförande för en särskild arbetsgrupp inom ramen för de pågående rundabordssamtalen om åtgärder för att försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik, dataspel eller böcker och främja lagliga alternativ. Arbetsgruppen ska ta fram förslag på målsättning för arbetet, samt därefter arbeta fram konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla målsättningen. Förslagen ska läggas fram för rundabordskretsen för beslut. Helena Dyrssen är i dag överdirektör på Skatteverket. Hon har tidigare varit statssekreterare i statsrådsberedningen, informationschef på bland annat Tv4 samt tillförordnad partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna.