Heartfulness som affärsidé

Cecilia Åkesdotter är något av en veteran inom Mindfulness och hon har även det som affärsidé i sitt företag, att hjälpa, utveckla och inspirera.

Företaget heter Heartfulness Inspiration AB och är Cecilia Åkesdotters plattform för att sprida mindfulness till alla och envar, i alla fall nästan. Hon föreläser, hon inspirerar och hon leder - men vad är då Mindfulness?

– Man skulle kunna säga att mindfulness handlar om att vara medveten i nuet, det vill säga, att vara uppmärksam på sig själv och sin omgivning och göra medvetna val. Det är i grund och botten gammal visdom som vi behöver bli påminda om, öppnar Cecilia Åkesdotter då vi ses en fredag på ett café i centrala Linköping. Cecilia har arbetat med Mindfulness sedan 2008 och praktiserat det i sitt eget liv sedan 2002. I grund och botten är hon civilekonom men hon lämnade den världen för att träda in i en annan. Hon kallas ibland Mrs Mindfulness och det är nog inte ett tillnamn hon ogillar.

Små och stora

– När det kommer till vilka företag jag jobbar med så är det såväl små som börsnoterade företag som SAAB, Sectra, Ericsson och Swedbank för att nämna några, berättar den rutinerade föreläsaren och författaren till boken "Heartfulness" som då även fått ge namn till hennes företag. I sina föreläsningar visar hon vetenskaplig forskning kring hur stress påverkar hjärna, kropp och beteende och hur mindfulness omformar hjärnan och vårt förhållningssätt i positiv riktning. Tonvikten ligger på att lära ut konkreta verktyg som den enskilde arbetstagaren kan använda direkt i vardagen för att minska stress, öka sin effektivitet och för att skapa gott bemötande.

Knäcka en nöt

Vi pratar om att företag och chefer ofta påstår att "personalen är den viktigaste resursen" på företaget men att det i många fall tyvärr förbises. Hur skulle företagen kunna synliggöra hur humankapitalet förädlats i sina årsredovisningar? En intressant nöt att knäcka.

Sedan 2013 utbildar Cecilia Åkesdotter i ett program om tillämpad Mindfulness i arbetslivet. Själva programmet pågår under fyra veckor både för ledare och team ute på olika arbetsplatser. Under de olika veckorna finns följande teman att arbeta med "Stresshantering", "Effektivitet", "Bemötande" och "Här och nu i varje stund". Man mäter flera parametrar före och efter programmet och effekten av programmet visar positiv utveckling.

Ok av stress

Vi pratar om stress och hur den kan vara ett ok att bära, hur stress kan ställa till det så pass illa så folk blir utbrända och går in i väggen. En stor förlust både för arbetsplatsen såväl som privatpersonen.

– Mindfulness ger konkreta verktyg för att bättre kunna hantera vardagen och allt man ställs inför på jobbet men också hemma. Mindfulness i arbetslivet reducerar stress och ökar effektiviteten.

 

Mindfulness i korthet:

Medveten närvaro eller mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Idag används medveten närvaro i västerländsk psykoterapi som en behandlingsmetod och begreppet har ytterst lite med det ursprungliga buddhistiska begreppet och Buddhas egen redogörelse för begreppet "sati" att göra. Medveten närvaro innebär att öva på att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.